Yfke Laanstra en Jan Pieter van Lieshout. Foto: Coenraad de Kok
Yfke Laanstra en Jan Pieter van Lieshout. Foto: Coenraad de Kok (Foto: Coenraad de Kok)

Lustrumlezing Bossche vrijmetselaarsloge 'Quintessens'

  Verenigingen

De Bossche vrijmetselaarsloge 'Quintessens' viert 1e lustrum met een dubbellezing op zaterdag 20 oktober.

DEN BOSCH - De vrijmetselarij heeft van oudsher de naam een geheimzinnig genootschap van mannen te zijn. Drie eeuwen geleden klopte dit als een bus. Vandaag de dag echter al lang niet meer. 's-Hertogenbosch kent vier verenigingen voor vrijmetselaren, loge's genoemd. Twee voor mannen en twee voor vrouwen. Gemengde groepen zijn er ook, jammer genoeg (nog) niet in 's-Hertogenbosch.. De mannenloge 'Quintessens viert haar 5 jarig bestaan met een dubbellezing door Yfke Laanstra en Jan Pieter van Lieshout. Yfke is futurist, spreker en initiator van het platform Soul Valley. Haar passie ligt op het snijvlak van bewustzijn en computertechnologie, in relatie tot welzijn en menselijk potentieel. Haar missie is het bieden van andere invalshoeken, het lostrekken van oogkleppen en het schudden aan wereldbeelden.

Jan Pieter van Lieshout, is initiatiefnemer en medeoprichter van de loge Quintessens. Het fascineerde hem dat Yfke in haar boek 'Bits, bytes & bewustzijn' ver vooruit ziet in de tijd waarbij zij serieus kijkt naar de mogelijkheid dat de computer de mens voorbij zou kunnen streven. Volgens Yfke wordt de mens dan teruggeworpen op het aloude 'Ken Uzelve' teneinde houvast te vinden in een snel veranderende wereld.

Zelfrealisatie en -ontwikkeling via dit 'Ken Uzelve' is al drie eeuwen lang het doel van de vrijmetselarij; een unieke methode tot zelfkennis en een inspiratiebron voor haar leden. De dubbellezing geeft zowel inzichten in de ontwikkeling van de virtuele wereld die ons de komende decennia wacht, als ook in de werkwijze die de vrijmetselarij hanteert om mensen te helpen hun persoonlijke antwoorden te vinden op de grote vragen van het leven.

Open Dag van de Vrijmetselarij op zaterdag 20 oktober. Ontvangst: 13.00 uur. Aanvang:13.30 uur. Einde dubbellezing: 15.00 uur. Nazit van 15.00 tot 17.00 uur. Locatie: benedenzaal Wijkgebouw Trefpunt 'De Slinger' aan de Jan Schöfferlaan 3 in 's-Hertogenbosch. Entree gratis, maar een bijdrage voor de goede doelen die de Loge 'Quintessens' ondersteuning biedt wordt op prijs gesteld. Tijdens de nazit wordt u de gelegenheid geboden om een kijkje te nemen in de werkplaats van Loge 'Quintessens' en in gesprek te gaan met de leden (m/v) van de Bossche vrijmetselaarsloges.

Meer berichten