Het Bossche Broek biedt een levensomgeving voor bijzondere flora en fauna, zoals de moerassprinkhaan (links), de blauwe knoop (midden) en het pimpernelblauwtje (rechts).
Het Bossche Broek biedt een levensomgeving voor bijzondere flora en fauna, zoals de moerassprinkhaan (links), de blauwe knoop (midden) en het pimpernelblauwtje (rechts). (Foto: )

Natte voeten in het Bossche Broek

  Toerisme

DEN BOSCH - Volgens Staatsbosbeheer is het niet goed gesteld met de natuur in het Bossche Broek. Het natuurgebied aan de rand van Den Bosch verdroogt waardoor de bijzondere flora en fauna in dit gebied dreigen te verdwijnen. Om dat te voorkomen en om kwaliteit en diversiteit te behouden en te verbeteren komt Staatsbosbeheer in actie. In opdracht van de provincie Brabant voert Staatsbosbeheer werkzaamheden uit tussen half september en eind december.

In het verleden is de Zuiderplas gegraven voor zandwinning. Dat is een mooi recreatiegebied geworden maar door de ontgraving krijgt het Bossche Broek minder kwelwater, kalkrijk gefilterd grondwater uit de Kempen. Het Bossche Broek is een topnatuurgebied in Europa met blauwgraslanden en trilvenen.

Werkzaamheden
Om de kwaliteit en de diversiteit te behouden en te verbeteren worden er sloten uitgemaaid en planten deels verwijderd om het uitzicht te verbeteren. Sloten die in de loop van de tijd ondieper zijn geworden worden weer verdiept tot het oude niveau. Een deel van de sloten krijgt een aangepaste schuine kant met plateau om de waardevolle grote en kleine modderkruiper paaiplaatsen te geven om hun eitjes af te zetten. En er worden vaste maaidepots aangelegd.

Waterpeil omhoog
Ten noorden van de Donkerhooiweg wordt het waterpeil met 5 centimeter per jaar verhoogd, tot een maximum van 40 centimeter. Eeuwenlang kwam dit kwelwater omhoog in de graslanden van het Bossche Broek waardoor de zeldzame vegetatie ontstond die thuishoort in de blauwgraslanden en trilvenen. Planten zoals blauwe knoop, grote pimpernel, veenpluis, moeraskartelblad en vele anderen. Nu stroomt teveel van dit kostbare water de Zuiderplas in. Door het waterpeil in de Zuiderplas te verhogen komt het kwelwater weer op de plek waar het thuishoort.

Overlast voor wandelaars
De maatregelen die Staatsbosbeheer uitvoert, kunnen voor voorbijgangers overlast opleveren. Het is een groot gebied waar wordt gewerkt, machines en materialen zullen aan- en afgevoerd worden. De transportroute ligt parallel aan het fietspad Sterrebosweg van Den Bosch tot aan het gemaal bij Vught en via de Dooibroek naar Sint-Michielsgestel. Soms moet een deel van de Donkerhooiweg en een deel van de Zuiderstrandweg worden afgesloten vanuit het oogpunt van veiligheid. Dat wordt dan duidelijk met borden en/of linten aangegeven zodat bezoekers niet verrast worden. De route wordt dan omgeleid.

Meer berichten