De nieuwe coalitie van Vught presenteerde afgelopen week het coalitieakkoord 'Vernieuwd en Vertrouwd'. Van links naar rechts Mark du Maine (VVD), Toine van de Ven (PvdA-GroenLinks) en Guus van Woesik (Gemeentebelangen).
De nieuwe coalitie van Vught presenteerde afgelopen week het coalitieakkoord 'Vernieuwd en Vertrouwd'. Van links naar rechts Mark du Maine (VVD), Toine van de Ven (PvdA-GroenLinks) en Guus van Woesik (Gemeentebelangen). ( Foto: Lisette Broess-Croonen)

Coalitie Vught is 'Vernieuwd en Vertrouwd'

  Politiek

VUGHT - In het Vughtse raadhuis presenteerden de fractievoorzitters van Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD afgelopen week het nieuwe coalitieakkoord 'Vernieuwd en vertrouwd'. Een akkoord waarin de Rijksinfrastructuur rondom de N65 en het spoor (PHS) het belangrijkste dossier vormt.

Door Lisette Broess-Croonen

Met betrekking tot dit belangrijkste dossier, hadden de partijen elkaar snel gevonden. En dat is volgens de fractieleiders belangrijk, omdat ze samen de strijd met onder andere het Rijk aan moeten gaan. Speciaal voor dit dossier, is Guus van Woesik (Gemeentebelangen) als extra deeltijd-wethouder aangesteld. Hij zal zich specifiek op de situatie rond de N65 en het spoor storten waarin hij zich met name inzet voor de relatie met burgers en belangenorganisaties. Hij wordt hierin bijgestaan door burgemeester Van de Mortel, die de relatie met het Rijk en de provincie als aandachtsgebied heeft.

Duurzaam
'Vernieuwd en Vertrouwd', een coalitie met een nieuwe inbreng in de vorm van PvdA-GroenLinks en wethouder Toine van de Ven, maar ook vertrouwd omdat het eerder ingeslagen pad voortgezet wordt. Met de komst van PvdA-Groenlinks in de coalitie, is er wel meer aandacht voor energie en klimaat. De gemeente gaat de energie voor de gemeentelijke gebouwen zelf opwekken, onder andere door zonnepanelen te plaatsen. Bovendien wordt bij de aanbesteding van gemeentelijke projecten de duurzaamheid van de bedrijven meegenomen. De coalitie wil uiteindelijk van Vught een energie-neutrale gemeente maken.

De VVD is vooral blij dat het voor elkaar heeft gekregen dat de OZB voor het eerst niet omhoog gaat. Dat betekent een lastenverlichting voor de inwoners van de gemeente.

Niet de hele rit
De fractievoorzitters toonden zich alle drie zeer tevreden over het coalitieakkoord en hebben veel zin om aan de slag te gaan. Het betreft dit keer geen regeerperiode van vier jaar, maar slechts van tweeënhalf jaar. Dit heeft te maken met de herindeling van de gemeente Haaren (Helvoirt). Deze herindeling zal naar verwachting in 2021 rond zijn en dan zullen er nieuwe verkiezingen volgen.

Meer berichten