Foto: Google Streetview

Vughtenaar is tevreden

  Politiek

VUGHT - Inwoners van de gemeente Vught zijn bovengemiddeld tevreden over hun gemeente. Dat blijkt uit het onderzoek 'Waarstaatjegemeente', waarvan de resultaten onlangs gepubliceerd zijn.

Het onderzoek laat zien dat 'de Vughtenaar' als rapportcijfer een 7,2 geeft voor Woon- en leefklimaat. De Relatie inwoner en gemeente krijgt een 6,4, de Gemeentelijke dienstverlening een 7 en Zorg en welzijn een 7,1. Daarmee scoort de gemeente Vught op al die posten hoger dan gemeenten met een vergelijkbare grootte.

De Vughtse deelnemers aan het onderzoek noemden 'Veiligheid' het belangrijkste aspect bij het beoordelen van hun gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders is tevreden met de resultaten. De uitkomsten van het onderzoek bevestigen de ingezette koers. Daarnaast bieden ze aanknopingspunten om het beleid op de verschillende onderdelen verder te ontwikkelen en te verbeteren op basis van de behoeften van de inwoner.

Het resultaat staat op waarstaatjegemeente.nl.

Meer berichten