Logo stadsbladdenbosch.nl


Wie ook een betere verstandhouding met de buren wil kan contact opnemen via buurtbemiddeling073.nl of belt naar (073) 203 24 50.
Wie ook een betere verstandhouding met de buren wil kan contact opnemen via buurtbemiddeling073.nl of belt naar (073) 203 24 50.

Scheve schutting en duw in de sloot, Buurtbemiddeling073 helpt

  Ingezonden

Buurtbemiddeling073 biedt hulp in situaties waarbij er onvrede is tussen buren, waar ze zelf niet goed uit komen, bijvoorbeeld in de volgende situatie.

Wilma is haar buurman Karel meer dan beu. Hij zit haar voortdurend dwars. Als zij een nieuwe schutting plaatst, graaft hij een kuil waardoor de schutting scheef komt te staan. Wil ze lekker in haar tuin zitten, dan begint Karel prompt luidruchtig stenen te hakken. Ze heeft regelmatig de woningcorporatie en politie gebeld, maar die kunnen niets voor haar doen. Wilma houdt een dagboek bij, waarin ze alle pesterijen opschrijft. De woningcorporatie brengt de aanhoudende stroom klachten onder de aandacht van Buurtbemiddeling.

Iemand van Buurtbemiddeling neemt contact op met Wilma en met buurman Karel. De buurman blijkt ook klachten te hebben. Hij is verontwaardigd, omdat Wilma en haar man hem in de sloot hebben geduwd. Karel heeft er heel veel moeite mee om met buurvrouw Wilma om de tafel te gaan zitten. Na veel aarzelingen gaat hij toch akkoord met een bemiddelingsgesprek, onder leiding van twee neutrale, goed opgeleide bemiddelaars. Tijdens het gesprek blijkt al snel dat de schutting niet het werkelijke probleem is. De emoties lopen zo hoog op dat Karel opstaat en vertrekt. Hij heeft geen zin om de lawine van klachten over zich heen te laten komen.

De bemiddelaars besluiten vervolgens om apart met Wilma en Karel te praten. Tijdens deze gesprekken komt op tafel dat het weinig zin heeft het verleden op te rakelen. Zowel Karel als Wilma nemen het besluit om alles wat er gebeurd is te laten rusten en zich te richten op de toekomst. Dit besluit zorgt voor een sfeer, waarin het mogelijk is om opnieuw te gaan praten. Ze slingeren nu niet langer verwijten naar elkaars hoofd. Karel komt van Wilma te weten dat ze behoefte heeft aan rust om te kunnen lezen en studeren. Karel daarentegen is net met de VUT en zoekt juist gezelligheid en contact. Toen de buurvrouw zo'n hoge schutting ging plaatsen, voelde hij zich buitengesloten. Wilde ze hem dan helemaal niet zien? Hoe kunnen ze die twee wensen - rust en gezelligheid - het beste aan elkaar breien? Ze proberen nu over en weer afspraken te maken, waar ze allebei achter kunnen staan.

Wegens privacyredenen zijn de namen en de omstandigheden veranderd.

Reageer als eerste
Meer berichten