Het geheimzinnige Bossche stuk uit 1579. Foto: Erfgoed ’s-Hertogenbosch
Het geheimzinnige Bossche stuk uit 1579. Foto: Erfgoed ’s-Hertogenbosch (Foto: Erfgoed ’s-Hertogenbosch)

Stem op het Bossche Stuk van het Jaar!

  Historie

In deze Maand van de Geschiedenis kun je het archiefstuk van de gemeente 's-Hertogenbosch tot Stuk van het Jaar kiezen. Vanwege het thema 'Opstand' heeft 's-Hertogenbosch een bijzonder document met geheimschrift uit de Tachtigjarige Oorlog ingezonden. Geef je stem via de website van Stuk van het Jaar en help mee het Bossche archiefstuk te laten winnen!

DEN BOSCH - Tijdens de Nederlandse Opstand moest de stad 's-Hertogenbosch in januari 1579 kiezen voor de Unie van Atrecht of die van Utrecht. Een keuze tussen de kant van het katholieke Spanje of de opstandelingen en het calvinisme...
Tot de calvinisten die toen deel uitmaakten van het Bossche stadbestuur, behoorden Gerard Prouninck van Deventer en Dirck Aertssen. In deze gevoelige periode moest voorkomen worden dat belangrijke geschriften over de politieke situatie in verkeerde handen kwamen. Daarom waren delen van hun onderlinge correspondentie, zoals deze brief van Dirck Aertssen uit januari 1579 in geheimschrift geschreven. Op dit bijzonder archiefstuk, is de in kleine briefjes met de originele 16de-eeuwse spelden op het stuk vastgemaakte ontcijfering van het geheimschrift nog steeds aanwezig.

Stemmen
Helpt u mee het Bossche archiefstuk tot Stuk van het Jaar 2018 te verkiezen? Stem dan vóór 24 oktober via https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/stukvanhetjaar

Meer berichten