De L.W. Beekmansschool wil haar huidige leerlingen bewust maken van de roerige historie van school. Daar gingen voor WOII joodse kinderen naar school (rechtsonder), tijdens de oorlog was het een Deutsche Schule.
De L.W. Beekmansschool wil haar huidige leerlingen bewust maken van de roerige historie van school. Daar gingen voor WOII joodse kinderen naar school (rechtsonder), tijdens de oorlog was het een Deutsche Schule.

Joodse kinderen en Deutsche Schule

  Historie

DEN BOSCH - Met een speciaal project wil de L.W. Beekmansschool een reis door te tijd maken en de rijke en roerige historie van de Bossche school als les voor de huidige leerlingen meegeven. Om een zo volledig mogelijk beeld te vormen, roept de school de hulp in van bijvoorbeeld oud-leerlingen, leraren, oude buurtgenoten en journalisten die kunnen helpen.

De L.W. Beekmanschool staat sinds 1927 aan de Van der Does de Willeboissingel. Het is een karakteristiek gebouw, een rijksmonument, en de eerste Nutsschool van Den Bosch. De school bestaat al sinds 1854, in eerste instantie gevestigd in de Kerkstraat. Met een algemeen christelijke grondslag, maar in de praktijk areligieus, was het de enige basisschool in Den Bosch voor protestanten en joden. Veel Bossche joodse kinderen die op de L.W. Beekmanschool zaten bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog hebben het niet overleefd. Vanaf september 1941 moesten de joodse kinderen apart naar school in de synagoge –nu de Willem Twee concertzaal. Velen van hen kwamen daarna eerst terecht in kamp Vught, anderen werden direct doorgestuurd naar de vernietigingskampen in Duitsland en Polen. Er is na de oorlog een plaquette geplaatst in de school ter ere van hen.

'Deutsche Schule'
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zouden de toenmalige directeur Beekman en de conciërge Bechtold onderdak hebben gegeven aan een aantal joodse gezinnen in de kruipruimte van het gebouw. Bewijs daarvoor is nooit gevonden. Feit is wel dat de school tijdens de oorlog gebruikt werd als kantoor door een hoge SS-officier, en als 'Deutsche Schule' voor de kinderen van Duitse soldaten. Sinds 1963 draagt de school de naam L.W. Beekman, vernoemd naar Lupo Willem Beekman. Hij was 32 jaar werkzaam als directeur van de school. Bij zijn afscheid als directeur is besloten om de school zijn naam te geven.

Bewust van schoolgeschiedenis
De school zou de leerlingen van nu graag bewust willen maken van de geschiedenis van de school en de daarbij behorende tijdgeest. Het schoolgebouw, de omgeving (Van der Does de Willeboissingel), de leerlingen, personeel en dat alles door de tijd heen. De school wil de leerlingen van de bovenbouw op een begrijpelijke, inspirerende manier bewust maken van deze schoolgeschiedenis en die koppelen aan de grote historische gebeurtenissen van die tijd. Dit wil de school bewerkstelligen door de realisatie van een historische audiotour in en om de school, en een permanent museum op de zolder van de school. Het streven is om dit project gereed te hebben voor de geplande reünie in mei 2018.

Nadat het project in mei gereed is, moet er een vervolg komen. In dat tweede traject is het doel de leerlingen meer uit te dagen in de bewustmaking en het besef van geschiedenis door het aanbieden van meer en diepgaandere historische bronnen en informatie. Leerlingen van groep 8 geven zelf rondleidingen en presentaties en maken een archief. De Zichtroute en het museum worden dan ook geschikt voor volwassenen tijdens de dagen van de Open Joodse Huizen en Open Monumenten

Meer berichten