In de processen-verbaal van de gemeentepolitie van Vught uit 1942 vinden we veel processen-verbaal voor verbaal geweld. Zo is er een proces-verbaal waarin Vughtenaren Mr. G. van Zinnicq-Bergmann discrimineren. Hier staat hij op de foto met de heer W. van Beuningen en Jonkvrouwe E.M. Baronesse van Heemstra.
In de processen-verbaal van de gemeentepolitie van Vught uit 1942 vinden we veel processen-verbaal voor verbaal geweld. Zo is er een proces-verbaal waarin Vughtenaren Mr. G. van Zinnicq-Bergmann discrimineren. Hier staat hij op de foto met de heer W. van Beuningen en Jonkvrouwe E.M. Baronesse van Heemstra.

Maand van openbaarheid bij de oudheidsbewaarders

  Historie

DEN BOSCH - Belangstellenden kunnen vanaf deze maand weer in de archieven duiken, want januari 2018 is bij het BHIC 'openbaarheidsmaand'. Iedereen kan via de overzichtslijst kennisnemen van documenten, archieven en archiefbestanden die vanaf deze datum openbaar zijn geworden en toegankelijk zijn.

Daarnaast schenkt het BHIC de hele maand januari elke maandag op bhic.nl/verhalen aandacht aan een paar van die 'nieuwe' archiefstukken. In 2018 schuift de openbaarheidsgrens weer een jaartje op. Voor archieven met een beperking van 75 jaar valt het jaar 1942 vrij, waarin de spanningen van de WOII in Brabant tot uitdrukking komen.

'Het mag een wonder heete'
Zo zijn er dit jaar weer stukken openbaar geworden uit het archief van de vooraanstaande Brabantse familie Van de Mortel – De La Court. We stuiten in dit archief bijvoorbeeld op een eenvoudig briefkaartje, gefrankeerd met drie cent. Tijdens de oorlogsjaren is Jan van de Mortel burgemeester van Noordwijk en woont dus niet permanent op zijn landgoed Baast in Oostelbeers. P. van den Elsen onderhoudt en beheert zijn land en een correspondentie houdt hij Van de Mortel op de hoogte. Met dit briefkaartje, verstuurd in 1942, valt Van den Elsen direct met de deur in huis. "Dinsdag op Woensdag is er een bom gevallen, neven de voorgevel van de boerderij van Versteeg. Het mag een wonder heete dat daar geen dooie gevallen zijn…"

De dagrapportenboeken en processen-verbaal van de gemeentepolitie van Vught 1920-1994 schetsen ons een beeld van het gedrag van Duitse militairen in Vught en de houding van Vughtenaren tegenover de bezetters en degenen die met de vijand samen heulden, de NSB'ers. Ook ontdekt men in deze stukken dat er in die tijd vanwege de toenemende schaarste tijdens de Tweede Wereldoorlog veel hout, levensmiddelen en sigaretten gestolen werden. Verder zijn lezers getuige van een tragisch verkeersongeluk op 14 juni 1942 rond 21.00 uur op de Sint Michielsgestelseweg in Vught met dodelijke afloop voor een jongetje van zes jaar. Dit ongeluk werd veroorzaakt door het roekeloze rijgedrag van een militair van de Duitse Weermacht, die een motor met zijspan bereed.

Winterhulp
In de archieven van het Gemeentebestuur Grave en Reek 1923-1942 zien we dat deze gemeenten in 1942 samen met het Armbestuur Reek winterhulp toekenden aan hun inwoners. De winter van 1941-1942 was de koudste winter in Nederland en had vooral door de Tweede Wereldoorlog een grote impact op het dagelijkse leven van mensen.

Dit jaar zijn er ook veel archiefstukken vrijgekomen uit het archief van Hero Nederland en voorgangers met interessante stukken over hun (nieuwe) producten en de financiën. Het BHIC maakt een vlucht naar 1967, het jaar waarin Willem-Alexander wordt geboren. Maar dat is óók het jaar dat Hero definitief overstapt van jam naar confiture. De archieven verklappen dat dit niet zonder slag of stoot ging.

Meer berichten