De St. Josephstraat met aan de linkerkant het voormalige scholencomplex.  De hoofdindelingen van hal, gangstructuur met daaraan grenzende klaslokalen zijn in de basisopzet behouden. Foto: Erfgoed ’s-Hertogenbosch.
De St. Josephstraat met aan de linkerkant het voormalige scholencomplex. De hoofdindelingen van hal, gangstructuur met daaraan grenzende klaslokalen zijn in de basisopzet behouden. Foto: Erfgoed ’s-Hertogenbosch. (Foto: Erfgoed ’s-Hertogenbosch.)
Monument

Scholencomplex St. Josephstraat

  Historie

DEN BOSCH - De voormalige lagere school St. Aloysius aan de St. Josephstraat 18 werd gebouwd in 1895, in neogotische stijl. De naastgelegen, voormalige Paulusmulo, opgericht in 1912, was een uitbreiding van de lagere school. De scholen waren verbonden aan de Sint-Jansparochie en de congregatie Sint-Aloysius. In latere jaren waren beide schoolgebouwen in gebruik als ivo-mavo (individueel voortgezet onderwijs). Sinds mei 2001 is het scholencomplex een rijksmonument.

Door Ed Hupkes, Kring Vrienden 's-Hertogenbosch

De Aloysiusschool is een bakstenen pand op een L-vormig grondplan. Het bestaat uit een evenwijdig aan de straat gesitueerde langsvleugel en een haaks op de straat staande dwarsvleugel. Het heeft twee bouwlagen en een kapverdieping onder een met kruispannen gedekt samengesteld dak. Daarop zijn dakkapellen aangebracht, die voorzien zijn van leien in Maasdekking, met oplopende schilddakjes waarop spitsen met pirons.

De voorgevel telt elf vensterassen en twee topgevels; links met klimmend spitsboogfries bekroond met een kruis en rechts met een getrapte fries. De goten zijn geprofileerd en bevestigd op bloktandlijsten. Het pand wordt verlevendigd door siermetselwerk, tandlijsten, speklagen en spekblokken, rode profielsteen, hardsteen voor waterlijsten, venstertraceerwerk en smeedijzeren sierankers. Links op de verdieping is een beeld van Sint-Aloysius onder een baldakijn. Gevelplaten met 'Congregatie St. Aloysius' en 'Par. School St. Jan'. Er zijn overwegend houten kruiskozijnen met twintigruitsramen, op de begane grond onder rondbogen met driepassen in het decoratieve boogveld, op de verdieping onder segmentbogen. In de topgevel zijn blinde spitsboognissen.

De aanliggende, voormalige Paulusmulo (St. Josephstraat 20) is een bakstenen pand op een rechthoekig grondplan. Het telt drie bouwlagen met een kapverdieping onder een schilddak met twee dakkapellen onder lessenaardaken. De voorgevel telt zeven traveeën met in de eerste, vierde en zevende travee hoger opgetrokken, licht risalerende torenvolumes met tentdaken, bekroond met pirons. Het torenvolume aan de rechterkant heeft een afgeplat tentdak met smeedijzeren vorstkam.

Het middenvolume heeft een balustrade. De goot op profielstenen is licht geprofileerd en is opgenomen in een rondboogfries. Spekblokken, speklagen, hardstenen plinten, waterlijsten, onderdorpels, lateien, afdekplaten, gevelplaten, ornamenten, siermetselwerk en sierankers verlevendigen de gevel. Gevelplaten met 'M.U.L.O.', 'St. ALOYSIUSSCHOOL' en 'ANNO 1912'. De vensters zijn getoogd of rechtgesloten met één- dan wel tweedelige houten kozijnen of kruiskozijnen onder rond-, segment- of korfboog.

Meer berichten