Deze eend heeft nu niets te vrezen in de eendenkooi van Maasport. Dat was vroeger wel anders, vertelt een gids zaterdag 31 augustus.
Deze eend heeft nu niets te vrezen in de eendenkooi van Maasport. Dat was vroeger wel anders, vertelt een gids zaterdag 31 augustus. (Foto: )

Ooit een vangplaats, nu een oase van rust, midden in Maaspoort

  Cultuur

DEN BOSCH - Bij de eendenkooi in het Burgemeester Van Zwietenpark is zaterdag 31 augustus een rondleiding, met gids die vertelt over de praktijk van de eendenvangst. Een relatief onbekend natuurhistorisch monument, midden in Maaspoort.

De eendenkooi in Maaspoort, oorspronkelijk de Empelse kooi, stamt uit 1672. De zogenaamde Geldersche kooi bestaat uit een kooiplas, met een constructie die uitloopt in vier vangarmen. Vroeger werden hier eenden gevangen door de kooiker, die een huisje had op het terrein. In 2012 is het oude kooikershuis geheel herbouwd en ingericht zoals het er vroeger moet hebben uitgezien.

Inmiddels is het een natuurgebied wat wordt onderhouden door vrijwilligers van de Stichting Eendenkooi Maaspoort. Ze kappen het riet, knotten de wilgen en zorgen ervoor dat de biodiversiteit in stand gehouden wordt. Door het verwijderen van bijvoorbeeld brandnetels en riet krijgen bijzondere planten- en dierensoorten een kans zich te vestigen in het kooibos rondom de plas. Het bijzonder gekleurde ijsvogeltje en in het voorjaar de beschermde zwanenbloem zijn daar voorbeelden van. Naast natuurlijk eenden en andere watervogels is de wespendief momenteel actief in de kooi. De bever en de vos worden ook met regelmaat gezien in het gebied.

De eendenkooi is zaterdag 31 augustus tussen 09.00 en 13.00 uur eendenkooi opengesteld voor een rondleiding. Deelname is gratis, een bijdrage is welkom. Die bijdrage wordt gebruikt voor aanschaf van materialen en gereedschappen voor onderhoud en renovatie van de kooi. Een rondleiding in de eendenkooi duurt ongeveer 1 uur. De laatste rondleiding start om 12.00 uur. Ook voor kinderen vanaf 6 à 7 jaar is er veel te beleven en te ontdekken onder begeleiding van een speciaal voor hen aanwezige gids.

Wie met de auto komt, kan parkeren bij het scouting gebouw aan de Hazenburgstede. Vanaf hier is het 300 meter wandelen over het fietspad dat parallel loopt aan de A59. Aan de rechterzijde is het dichte kooibos met een steiger en bruggetje dat leidt naar de groene houten poort. Fietsen kunnen op de grasstrook geplaatst worden bij de steiger.

Wie meer wil weten over de historie van de eendenkooi of geïnteresseerd is in het werk dat de vrijwilligers doen, kan de website van de eendenkooi bezoeken. Daar kan men ook een afspraak maken om de eendenkooi op een ander moment te komen bezoeken, mocht men op zaterdag 31 augustus verhinderd zijn.

Meer berichten