Boris de Weijer van Farent en Jacqueline Bisschop van het JBZ maken (samen met Reinier van Arkel en Novadic / Kentron) deel uit van het nieuwe project dat alcoholproblematiek van patiënten aanpakt.
Boris de Weijer van Farent en Jacqueline Bisschop van het JBZ maken (samen met Reinier van Arkel en Novadic / Kentron) deel uit van het nieuwe project dat alcoholproblematiek van patiënten aanpakt. (Foto: Lisette Broess-Croonen)

JBZ pakt alcoholproblematiek aan

DEN BOSCH - In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is afgelopen januari een project gestart om mensen met alcoholproblemen verder te helpen dan alleen tijdens de opname. De patiënten worden niet meer alleen lichamelijk behandeld, maar er wordt ook voor gezorgd dat zij de juiste psychologische en maatschappelijke hulp krijgen, omdat alcoholproblemen vaak samen gaan met andere problemen.

Door Lisette Broess-Croonen

In het project werkt het JBZ samen met Farent, Reinier van Arkel en Novadic / Kentron. Jacqueline Bisschop is verpleegkundige op de afdeling Maag- Darm- en Leverziektes (MDL) en projectleider. Ook arts Henk-Marijn de Jonge werkt hier aan mee. "Tijdens het maken van mijn scriptie ben ik met de alcoholproblematiek aan de slag gegaan. In eerste instantie was het erop gericht om deze patiënten beter te verplegen, maar al gauw werd duidelijk dat vooral het netwerk heel erg belangrijk is. Er was al wel samenwerking met andere organisaties, maar dat betrof vooral individuele casussen. We moeten dit echter met zijn allen doen en daarom zijn we een structurele samenwerking gestart. Twee keer in de week komen de betrokken partijen bij elkaar voor een Multi Disciplinair Overleg (MDO) waarbij we de patiënten bespreken die hulp nodig hebben."

De weg wijzen
Eén van de mensen die wekelijks aanschuift, is Boris de Weijer van Farent. "Farent biedt sociaal werk in de wijk met ondersteuning en begeleiding in en buiten de thuissituatie. We werken veel samen met het netwerk van de patiënt. We stellen vaak de vraag 'wat maakt het leven comfortabeler?' en kijken naar de achterliggende reden van een probleem. Dit project is óók gericht op de onderliggende problematiek en de samenwerking met elkaar. We moeten mensen goed de weg wijzen in de jungle van hulpverleningsland en afstemmen wie welke stappen onderneemt."

Deur staat open
De hulp start met dit project direct in het ziekenhuis. "Op de afdeling MDL heeft twintig tot dertig procent van de patiënten een alcoholprobleem. Mensen schrikken als ze worden opgenomen dankzij hun alcoholgebruik en schamen zich. Op dat moment zijn ze gevoeliger voor het aannemen van hulp dan wanneer ze weer thuis zijn. We starten in het ziekenhuis al met motiverende gespreksvoering. We gaan niet met het vingertje wijzen en vellen geen oordeel. Samen met de patiënten vullen we een screeningslijst (AUDIT) in met betrekking tot hun alcoholgebruik en afhankelijk van de score, wordt de juiste zorg ingeschakeld. Sommigen krijgen alleen een folder mee, anderen komen in ons overleg. Wij zijn echt niet tegen alcohol, maar we hebben wel een voorlichtende functie. Gemiddeld worden er drie tot vier patiënten per week besproken in ons overleg. Het project loopt echt als een trein en we merken nu al effect. De zorg gaat nu echt over de organisatiegrenzen heen. De deur van het ziekenhuis naar de buitenwereld staat open."

Ook op de SEH
Nu loopt het project nog alleen op de afdeling MDL, maar over enkele weken gaat Bisschop ook in gesprek met de afdelingen interne geneeskunde en neurologie. "En op de spoedeisende hulp zien we ook veel patiënten met alcoholproblemen of met verwondingen door een partner met dit probleem. In de toekomst willen we het project daar ook graag toepassen, al moeten we nog kijken in welke vorm."

Meer berichten