Foto: Hans van Oosterhoudt

VoorleesExpress helpt kinderen met taal

DEN BOSCH - Babel gaat ouders in de gemeente Den Bosch helpen met de taalontwikkeling van hun kinderen. Daartoe heeft Babel de VoorleesExpress ontwikkeld, een programma voor kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand. Die kinderen krijgen 20 weken lang een vrijwilliger over de vloer die komt voorlezen en taalspelletjes spelen om met ouders te werken aan taal en leesplezier. Na 20 weken nemen de ouders het over.

Om alle kinderen gelijke kansen te geven op school en later bij het vinden van een baan, is goede taalvaardigheid belangrijk. En om die vaardigheid te ontwikkelen, moet je er vroeg bij zijn. Bij kind van drie jaar is al een groot verschil is in de woordenschat te zien tussen kinderen die veel in aanraking komen met taal en kinderen die weinig taal horen. Zo'n 15 procent van de jongeren in Nederland heeft een taalachterstand en moeite met het begrijpen van hun schoolboeken.

Om daar wat aan te doen, is VoorleesExpress opgezet. Door de extra aandacht kan de taalontwikkeling van peuters en kleuters versterkt worden voor ze naar groep 3 gaan. Met oudere kinderen werkt Babel aan de leesvaardigheden op het niveau van hun groep. Ouders krijgen handvatten zodat ze het voorlezen zelf kunnen voortzetten.

Wie wil helpen om de taalontwikkeling bij kinderen te bevorderen en laaggeletterdheid tegen te gaan, kan een gezin in de gemeente aanmelden bij Charlotte van den Eijnden van de VoorleesExpress via voorleesexpress@babeldenbosch.nl of via 06-478 312 90.

Meer berichten