Foto:

De Rietvelden krijgt vier molens

DEN BOSCH - Windpark De Rietvelden krijgt toch vier windmolens. Een verzoek om de geplande, vierde windmolen aan de Gemaalweg uit de plannen te schrappen, kreeg gelijk van de rechtbank Oost-Brabant maar is door de Raad van State in hoger beroep afgewezen. Met die uitspraak is de omgevingsvergunning voor de vier windmolens onherroepelijk en kan de bouw beginnen, zegt vergunningshouder Pure Energie.

Het beleid van de provincie Brabant is dat windmolens in een cluster bij elkaar moeten staan op of direct aansluitend aan een bedrijventerrein. Indieners van beroepen tegen het windpark stelden dat windmolen 4 niet behoort tot een cluster van windmolens op een bedrijventerrein. Rechtbank Oost-Brabant oordeelde dat dit beroep gegrond is en zette een streep door windmolen 4, de molen aan de Gemaalweg die het dichtstbij de reeds bestaande windmolen Treurenburg is beoogd.

In hoger beroep tegen deze uitspraak stelt de Raad van State dat windmolen 4 wel tot het cluster behoort, vernietigt daarmee de uitspraak van de rechtbank en daardoor blijft het oorspronkelijke plan voor vier windmolens overeind.

De voorbereidingen voor de bouw worden nu verder opgepakt. De verwachting is dat medio 2020 de bouw begint.

Meer berichten