Bericht van waterschap aa en Maas.
Bericht van waterschap aa en Maas.

Aa en Maas besproeit dijken nabij bedrijventerrein De Brand

Waterschap Aa en Maas gaat vanaf woensdag 31 augustus de dijken nabij bedrijventerrein De Brand in 's-Hertogenbosch besproeien. Vanwege de droogte verkeert de grasmat op de dijken in slechte staat. Hierdoor kan erosie ontstaan. Om te voorkomen dat de situatie verslechtert, gaat het waterschap de dijken besproeien.

DEN BOSCH - Het gaat om de dijken langs het Afleidingskanaal en de Groote Wetering. Voor het besproeien gebruikt Aa en Maas water uit dit kanaal en uit de plas die naast de Groote Wetering ligt. Het Afleidingskanaal en de plas vallen niet onder het beregeningsverbod uit oppervlaktewater dat het waterschap op 7 juni heeft ingesteld.

Meer berichten