Stadhuis van Den Bosch
Stadhuis van Den Bosch (Foto: Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch)

Politiek kun je leren met gratis cursus

DEN BOSCH - ProDemos, 'huis voor democratie en rechtsstaat', begint donderdag 5 september in Den Bosch met de gratis cursus Politiek Actief. Die training geeft in vijf bijeenkomsten uitleg over het reilen en zeilen van het gemeentebestuur en kan mensen op weg helpen die interesse hebben om politiek actief te worden. De cursussen worden in meerder Nederlandse gemeenten gegeven, maar die van Den Bosch is speciaal.

De cursus Politiek Actief wordt georganiseerd door ProDemos, het Huis voor democratie en rechtsstaat. De afgelopen jaren hebben duizenden burgers door heel Nederland de cursus gevolgd. Velen van hen zijn daarna politiek actief geworden op verschillende niveaus. De cursus is bedoeld voor iedereen, dus om de cursus voor meer mensen toegankelijk te maken, draait ProDemos in 2019 samen met een aantal gemeenten (waaronder Den Bosch) een pilotcursus en test welke aanpassingen verder nodig zijn. 

Speciaal voor iedereen
De uitvoering van de Bossche cursus is zo'n speciale pilotvariant, waarin de cursus beter toegankelijk gemaakt wordt voor mensen met een auditieve, visuele en/of fysieke beperking. De gemeente Den Bosch zoekt daarom zowel mensen met als zonder (een van) deze beperking(en) die het leuk vinden om deel te nemen. De cursus geeft uitleg over de taken van een gemeente, de plek van de gemeente in het bestuur van Nederland, besluitvorming binnen de gemeente het werk van een raadslid. Ook is er een training debatteren en zijn er ontmoetingen met politici en bestuurders uit de gemeente. Zo krijgen deelnemers ervaring uit de praktijk mee en trainen ze nuttige vaardigheden.

Vijf bijeenkomsten
De reeks bijeenkomsten wordt afgetrapt met een introductie, over bestuur in Nederland en de plaats van de gemeente daarin. Onder andere verkiezingen en politieke partijen worden belicht. Daarna zoomt de cursus in op de gemeente: hoe werkt besluitvorming en hoe oefent men daar invloed op uit? Vervolgens komt de gemeenteraad aan bod met haar taken, rollen en raadsleden en de gemeentefinanciën. Met speeddaten met raadsleden, een training overtuigend debatteren en uiteindelijk het uitreiken van de certificaten komt de cursus ten einde.

De cursusavonden zijn op donderdagen 5, 12 en 19 september en 3 en 10 oktober in het gemeentehuis. De cursus is gratis, aanmelden kan tot en met woensdag 31 juli. Meer informatie staat op de website van ProDemos, vragen mailen kan naar politiekactiefinclusief@prodemos.nl.

De cursus wordt verzorgd door ProDemos, het 'Huis voor democratie en rechtsstaat'. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa.

Meer berichten