Bertie van den Heuvel heeft een biografie, een boek dat een komisch en confronterend beeld schetst met de uiteindelijke conclusie dat Bertie waardering verdient.
Bertie van den Heuvel heeft een biografie, een boek dat een komisch en confronterend beeld schetst met de uiteindelijke conclusie dat Bertie waardering verdient. (Foto: By Marjo, Marjo van de Peppel-Kool)

Bossche biografie: Buukske open over stoute Bertie

DEN BOSCH - Over Bertie van den Heuvel, voorzitter van Komische Folkloristische Fanfare 'De Kikvorschen', is een boek uitgekomen hoe hij ruim 11 jaar met zijn Hofkapel en Prins Carnaval in zijn kielzog deel uitmaakt van de Bossche Carnavalsscene, sterker, zelfs tot in St. Maarten, China en Rome zorgt Bertie dat de Oeteldonkse cultuur wordt ingepeperd. Zijn branie wordt wel eens ongepast bevonden, maar zijn verdiensten voor Oeteldonk en de club voeren de bovenhand. In het boek 'Bertie van den Heuvel, 11+jaar voorzitter der Kikvorschen', doen hotemetoten en plebs een boekje open over extraverte Bertie.

Door Ad Pijnenburg

De in 1947 in de Hofstad geboren Bertie van den Heuvel, is een handige jongen, met een 'mooie kop', goeie babbel en veel vrienden. Viert carnaval zoals elke rechtgeaarde Bosschenaar. Bertie is ongeveer 15 jaar lid van De Kikvorschen als hij wordt gevraagd om voorzitter te worden. Een eervolle functie met vele plichtplegingen en verantwoordelijkheden die al gedurende 89 jaar door menig memorabele Oeteldonker is voorgezeten. Bertie: "Daar was ik mij van bewust, maar ik zag De Kikvorschen afglijden naar een bedenkelijk muzikaal en financieel niveau en veel leegloop. Ik zag oplossingen, met goeie ideeën, had bestuurlijke ervaring en heb onvoorwaardelijke liefde voor de club. Bovendien heb ik het lef om met elke notabele een gesprek aan te gaan, en zaken onder de aandacht te brengen en te regelen."

Gestoord
Toch is er eerst nog flink wat tegenwind. Bertie: "Zeker, want ik neem geen blad voor de mond, zeg de waarheid, gebruik stevige taal en niet altijd even diplomatiek. Daar was de club niet aan gewend." Een moeilijke job dus voor de nieuwe voorzitter die veranderingen wil en moet doorvoeren in Oeteldonks volle poel met kwakers die allemaal de kop boven De Donken willen uitsteken. Oud Prins Amadeiro XXV verwoordt in het boek: 'Bertie heeft in die 11 jaar ongetwijfeld momenten gekend zoals, 'Ik ben toch ook helemaal gestoord dat ik dit doe'.

Marco Polo
Bertie overleeft het Oeteldonks gekwaak met verve. Weet met zijn goeie babbel en doorzettingsvermogen vele sponsors voor de club te winnen die ook achteraf weleens gedacht zullen hebben: 'ben ik er toch nog ingetuind' maar altijd voor een goed doel natuurlijk. Bertie betrok De Kikvorschen bij vele evenementen, bij goede doelen acties en andere plichtplegingen waarover vele anekdotes. Bijvoorbeeld heeft hij het lef om als een ware Marco Polo met zijn Hofkapel naar China te trekken. Bertie: "Ja, oud Prins Jos Kieboom nodigde ons uit om mee te werken aan de Nederlandse inzending voor de Wereldtentoonstelling in Shanghai waar Europese landen hun volkscultuur mogen showen."

De Paus
De Kikvorschen marcheren daar zonder toestemming de straten op met de radeloze politie in het kielzog. Bertie wil een aubade brengen aan de Nederlandse Consul-Generaal. Die heeft 'geen tijd': "Ik moet naar een lunch met Europese ambtgenoten". Dan is Bertie op zijn best! Dat restaurant binnen met volop muziek: 'Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht'. Weg lunch, alle ambtgenoten in polonaise naar buiten en de Consul-Generaal in totale verbijstering. Ook de reis naar Rome voor een audiëntie met de Paus. Een idee van Patrick Kuis en dr. Erik van Munster en daar begeleidt door Mgr. Antoon Hurkmans en Antoine Bodar kent vele hoogtepunten, jawel, op de éérste rij voor een handje van de Paus, met dank een das van de Kikvorschen.

Lintje
Het boek schetst een komische en confronterend beeld met de uiteindelijke conclusie dat Bertie waardering verdient voor de wijze hoe hij de Fanfare door de jaren heen weet te verjongen, zowel muzikaal als financieel naar een hoger niveau heeft gebracht en internationaal op de kaart heeft gezet. Voor deze verdiensten ontving Bertie in mei 2018 een koninklijke onderscheiding. Bertie: "Ik was liever Bosschenaar van het jaar geweest."

Meer berichten