Beelden uit een bedrijfsvideo van de Afvalstoffendienst geven een goed beeld van de brede functie die de reinigingsdienst heeft. De video is te zien op YouTube: 'Afvalstoffendienst in 30 seconden'.
Beelden uit een bedrijfsvideo van de Afvalstoffendienst geven een goed beeld van de brede functie die de reinigingsdienst heeft. De video is te zien op YouTube: 'Afvalstoffendienst in 30 seconden'.

Kijkje achter de schermen bij 120-jarig Afvalstoffendienst

DEN BOSCH - Iedere week rijden de vuilniswagens af en aan door de straten van Den Bosch en alle andere gemeentes in ons land. In deze tijd vanzelfsprekend, maar anderhalve eeuw geleden lag het afval nog overal op straat. Met cholera-epidemieën als gevolg. Honderdtwintig jaar geleden werd daarom de afvalstoffendienst van Den Bosch opgericht. Hoofd van deze dienst, Michel de Jong, blikt terug op een ruime eeuw van afvalverwerking.

Door Lisette Broess-Croonen

"Rond 1400 kwam men al op het idee om het afval buiten de stad te brengen en dat bleef eeuwenlang goed gaan. Sinds 1800 zijn er ineens veel ontwikkelingen gekomen die een meer professionele gemeentereiniging noodzakelijk maakten, zoals de industrialisatie en de concentratie van afval op bepaalde plekken. In de begintijd van de afvalstoffendienst ging het vooral om het inzamelen van afval en vegen en schoonmaken van de straten, voornamelijk vanuit milieu-hygiënisch oogpunt en in de strijd tegen de ratten. Dat gebeurde in eerste instantie met paard en wagen. In de jaren twintig kwamen de eerste kleine vrachtautootjes. Tegenwoordig hebben we grote wagens met zijladers, waarbij bijna alles automatisch gaat."

Verbranden
Het afval was in die tijd voornamelijk organisch en werd hergebruikt. "Later kwamen daar kolen bij en na de Tweede Wereldoorlog was er een stijging van veel meer verschillende soorten afval. Daar zat ook veel afval bij dat niet organisch was en in de jaren zeventig van de vorige eeuw begon men daarom met het verbranden van afval."

Scheiden
In de jaren die volgden is het accent steeds meer op afvalinzameling komen te liggen. "Zo kwamen er glasbakken en twee decennia later een aparte bak voor GFT (groente, fruit en tuin) afval. Vroeger ging al het afval op één grote hoop. Tegenwoordig proberen we het afval zo veel mogelijk te scheiden. Plastic, glas, papier, blik, het wordt allemaal apart ingezameld en verwerkt. Langzaamaan is er meer bewustzijn voor het milieu gekomen. Zo is er op het moment veel aandacht in de media voor voedselverspilling. Wat betreft het glas en papier hebben we al een zeer succesvolle kringloop gecreëerd. Van het glas wordt meer dan negentig procent hergebruikt en van het papier vijfentachtig procent. Het restafval eindigt nog wel op één hoop, maar ook daar is men aan het nadenken over de mogelijkheden van afvalscheiding."

Klimaatneutraal
De laatste jaren is er ook steeds meer op- en overslag. "Zo slaan we in Den Bosch bijvoorbeeld wit- en bruingoed op. Dat wordt voor een deel helemaal uit elkaar gehaald en hergebruikt. De komende jaren zal er steeds meer aandacht komen voor het voorkomen van afval (kringloop en repair) en wordt er steeds meer nagedacht over de vraag hoe het afval weer als grondstof kan gaan dienen. Door campagnes zal er steeds meer bewustwording komen. Nadeel is wel altijd, dat degene die je echt moet bereiken, het moeilijkste te bereiken is. Zelf proberen we het goede voorbeeld te geven. We zitten nu op een klimaatneutrale locatie en onze wagens rijden voor een groot deel op biogas dat door onze buurman Waterschap Aa en Maas wordt gemaakt."

Wijkcontainers
In verschillende gemeentes zijn er verschillende manieren van werken. "In Den Bosch zijn er drie containers voor afval dat aan huis wordt opgehaald. De grijze container voor restafval, de groene voor GFT en de blauwe voor papier. Voor de andere soorten afval staan er containers in de wijk waar de inwoners hun drankkarton en plastic, textiel en glas weg kunnen brengen. In andere gemeenten wordt dat ook aan huis opgehaald, maar dat is hier niet handig. Wij hebben in de stad veel hoogbouw waarmee de kans op vervuiling veel groter is als alles aan huis wordt opgehaald. Aan de ene kant omdat je dan heel veel afval op een grote hoop hebt, aan de andere kant omdat het afval anoniem is. Als iemand zijn afval verkeerd scheidt, kan diegene daar moeilijker op aangesproken worden. Daarom hebben we in Den Bosch het brengsysteem met de wijkcontainers."

Om de inwoners van Den Bosch te laten zien wat er met hun afval gebeurt, houdt de afvalstoffendienst op 30 juni een open dag. "Er zit een hele wereld achter de vuilnisman op straat. Dat willen we graag laten zien. We zijn trots op ons bedrijf." Meer informatie staat op de website van de Afvalstoffendienst:

Meer berichten