Na het aanleggen van de fietsbruggen wordt deze rotonde op de Postweg een turborotonde.
Na het aanleggen van de fietsbruggen wordt deze rotonde op de Postweg een turborotonde. (Foto: Google Streetview)

Rotonde Postweg krijgt fietsbruggen

DEN BOSCH / VUGHT - Als het aan de gemeentebesturen van Den Bosch en Vught ligt, rijden fietsers in de toekomst via twee fietsbruggen over de Postweg en de Heunweg. Een brug komt ten westen van de rotonde Postweg-Heunweg, evenwijdig aan het spoor, de andere ten oosten van de rotonde, evenwijdig aan de Randweg. Zo willen de gemeenten het fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer volledig scheiden op de rotonde, die dan kan worden opgebouwd tot een turborotonde.

Deze oplossing is het resultaat van samenwerking tussen de gemeenten Vught en Den Bosch, de Provincie Noord-Brabant en de regio Noordoost-Brabant (Agrifood Capital). Buurtbewoners, hotel Van der Valk, fietsersbonden en de Natuur en milieugroep Vught werkten mee aan dit plan. De drie overheden zorgen voor het geld om het uit te voeren.

Fietsvriendelijk en duurzaam
Volgens wethouder Ufuk Kâhya willen alle betrokkenen willen meer veiligheid en gemak voor de fietser. "En een betere doorstroming van het gemotoriseerd verkeer. Het scheiden van beide verkeerstromen is een fietsvriendelijke en duurzame oplossing. Met dit plan verbeteren we de leefbaarheid, doorstroming en de verkeersveiligheid. En behouden we veel groen. Deze oplossing kan dan ook rekenen op steun van de betrokken partijen."

Vlotter
Ook de Vughtse wethouder Toine van de Ven ziet toekomst in de twee bruggen en turborotonde. "Een toekomst met meer veiligheid en een betere doorstroming van het fiets- en gemotoriseerd verkeer. En dat is hard nodig. Zeker ook met de op handen zijnde ombouw van de N65. De nieuwe turborotonde krijgt een 'bypass' richting Den Bosch vanaf de Randweg. Dat gaat zeker een vlottere verkeersafwikkeling geven."

Provincie betaalt mee
Het aanleggen van de twee bruggen en de turborotonde kost 4.107.000 euro, exclusief voorbereiding. De provincie Brabant onderstreept het belang van het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming met een fiks bedrag van 1.960.000 euro. Gedeputeerde Staten nemen hierover volgende maand een besluit. De gemeente Vught wil 825.000 euro bijdragen. De Vughtse raad neemt hierover op 27 juni een besluit. De gemeente Den Bosch betaalt 1.581.000, euro. De bijdrage van Den Bosch is inclusief 259.000 euro voorbereidingskosten.

Vertragend in de spits
De rotonde Postweg-Heunweg is onderdeel van een belangrijke fietsroute tussen Den Bosch en Vught. Bovendien is de rotonde voor beide gemeenten een onderdeel van de gemeentelijke hoofdwegenstructuur. De huidige rotonde is onvoldoende veilig voor fietsers. Fietsers en het doorgaande autoverkeer kruisen elkaar gelijkvloers. Ook is er onvoldoende doorstroming van auto's. In de spits heeft dit een vertragend effect op bv de Randweg, N65 en de A2. Goede doorstroming is belangrijk voor de bereikbaarheid van beide gemeenten, de regio en bestemmingen als het JBZ, Spoorzone en het trainstation.

Meer berichten