Het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Mantelzorg Farent willen de vaak overbelaste mantelzorgers graag helpen. Zij kunnen terecht bij het Mantelzorgpunt op de boulevard van het ziekenhuis.
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Mantelzorg Farent willen de vaak overbelaste mantelzorgers graag helpen. Zij kunnen terecht bij het Mantelzorgpunt op de boulevard van het ziekenhuis. (Foto: JBZ)

Mantelzorgpunt voor mantelzorgers

DEN BOSCH - Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een samenwerking aangegaan met Mantelzorg Farent en de gemeente 's-Hertogenbosch. Op de boulevard van het ziekenhuis is het Mantelzorgpunt geopend, waar mantelzorgers terecht kunnen met hun vragen en problemen.

Iedere eerste woensdag van de maand verschijnt er in het Stadsblad een artikel met betrekking tot het Jeroen Bosch Ziekenhuis. In deze aflevering gaat het over mantelzorg en het nieuwe Mantelzorgpunt dat in samenwerking met Farent in het ziekenhuis geopend is. Door Lisette Broess-Croonen.

Jessica Vrolijk is adviseur zorgsamenwerking in het ziekenhuis. "In het JBZ zien we vaak mantelzorgers. Zij zijn vanuit een liefdevolle verbintenis een zorgtaak aangegaan, maar zien de zorgtaak steeds zwaarder worden. De machteloosheid, de zoektocht naar de juiste hulp en het gevoel dat ze de zorgtaak niet meer aan kunnen, maakt dat ze overbelast raken. Daarom zochten we een manier om de mantelzorgers te helpen om de juiste zorg te regelen. Het doel is om de mantelzorger hiermee te ontlasten en de kwaliteit van het leven van de patiënt te continueren. We zijn contact gaan zoeken met Akkie de Rouw van Farent (fusie tussen Welzijn Divers en Juvans Maatschappelijk werk) en één van de resultaten van die samenwerking is de opening van het Mantelzorgpunt op de boulevard in ons ziekenhuis."

Mantelzorger voor de operatie
Ze vervolgt: "Vroeger namen wij alle zorg over wanneer een patiënt in het ziekenhuis terecht kwam. We zijn ons echter steeds meer bewust geworden van de toegevoegde waarde die een mantelzorger ook in het ziekenhuis kan hebben. Daarom willen we de kennis van de mantelzorger benutten en meer participeren met die mantelzorger. Afdelingen waar al veel met mantelzorgers wordt samengewerkt zijn bijvoorbeeld de kinderafdeling, neurologie en geriatrie. Maar ook bij orthopedie zijn we bezig om mantelzorgers al bij het proces te betrekken vóór de operatie plaatsvindt. We hebben al goede stappen gemaakt, maar er is uiteraard nog ruimte voor ontwikkeling."

Meedenken
Volgens Akkie de Rouw van Mantelzorg Farent gaat de samenwerking goed. "De verbinding tussen binnen en buiten is met deze samenwerking van start gegaan. De mantelzorgers die in het ziekenhuis komen met een naaste, zijn dezelfde als die wij in de wijk zien. Wij ondersteunen die mantelzorgers op het praktische en emotionele vlak en wijzen ze de juiste weg naar zorgoplossingen. Die informatie geven we nu ook aan verpleegkundigen in het ziekenhuis, zodat zij de mantelzorgers ook beter de weg kunnen wijzen. We verbinden de informatie die overal al te vinden is. Wij hebben als organisatie ook de regels in kaart van de gemeenten in de omgeving, want die regels zijn overal anders. Wij zijn daarbij een soort wegwijzer. We kunnen niet alle problemen oplossen, maar wel meedenken over de juiste oplossing.

Gesprek brengt begrip op
Sinds het Mantelzorgpunt geopend is, zijn er al fijne samenwerkingen ontstaan. "Zo was er een man die geen operatie wilde, omdat hij zijn vrouw niet alleen thuis kon laten. De mantelzorgconsulent van Farent heeft toen voor een oplossing gezorgd, zodat de man toch zijn operatie kon krijgen. Bij een andere casus stelde een man steeds zijn knieoperatie uit, omdat hij intensief voor zijn ouders zorgde. Wij zijn toen met alle partijen in gesprek gegaan en hebben de zorg tijdelijk over laten nemen door thuiszorg en huishoudelijke hulp van de gemeente. Door de gesprekken kregen de partijen ook meer begrip voor elkaars situatie. Wat ons betreft is deze samenwerking echt een succes."

Meer berichten