Afbeelding ter illustratie
Afbeelding ter illustratie (Foto: )

Zon onder? Nachtzorgteam aan de slag

DEN BOSCH - Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Voor zorg kunnen zij terecht bij thuiszorgorganisaties die met vaste wijkteams zorg bieden. Veel zorg vindt overdag plaats. Maar soms is ook 's nachts zorg nodig, onverwacht of volgens afspraak. Zorgorganisaties BrabantZorg, Vivent en Zorggroep Elde werken sinds kort samen om deze zorg in de nacht in de hele regio Den Bosch te kunnen bieden. Dat doen zij met het nieuwe Team Nachtzorg regio Den Bosch.

Iedereen die zorg nodig heeft, vindt het prettig als die zorg wordt geleverd door een vast team van zorgprofessionals, zodat er niet steeds verschillende mensen aan het bed staan. Voor zorgorganisaties blijkt het lastig om met de krapte op de arbeidsmarkt nachtzorg te blijven bieden. Daarnaast is nachtzorg voor iedere organisatie een kostbaar product. Brabantzorg, Vivent en Zorggroep Elde hebben daarom de handen ineen geslagen om de thuiszorg in de nacht in Den Bosch en omgeving op de beste manier te blijven realiseren.

Kiezen tussen leven of dood
Angelique Vugts is de manager van het Team Nachtzorg regio Den Bosch. "Gezamenlijk kunnen we dat nog beter en efficiënter doen", zegt ze, "zodat de cliënten altijd de juiste zorg krijgen van een goed team met vertrouwde en deskundige mensen. Vanuit het project Zorgzaam 's-Hertogenbosch zoeken we actief de samenwerking op. We sluiten daarmee ook aan bij de oproep van In oorlogstijd lijkt elke keuze die je maakt consequenties te hebben: het is vaak kiezen tussen leven en dood. Hugo de Jonge van VWS roept op tot meer samenwerking in de wijk. In de regio Den Bosch starten wij daarmee dus in de nacht."

Drie collega's op drie routes
Het nieuwe team Nachtzorg regio Den Bosch levert zorg in de nacht aan cliënten van alle drie de zorgorganisaties. Het team is bereikbaar via de zorgorganisatie waarvan mensen thuiszorg ontvangen. Cliënten van de drie zorgorganisaties kunnen een beroep doen op het team als zij op vaste tijden gebruik maken van nachtzorg, of wanneer zij onverwacht 's nachts zorg nodig hebben. Een medewerker uit het team vertelt: "Wij werken 's nachts met drie routes, dus met drie collega's, en streven naar een aanrijtijd van 30 minuten. Dat kan gaan om geplande zorg zoals het geven van medicijnen of het vervangen van een katheter. Maar ook om zorg voor mensen die naar bed geholpen willen worden na een avondje uit of 's ochtends juist extra vroeg weg moeten. Daarnaast worden we opgeroepen voor ongeplande zorg, als iemand bijvoorbeeld is gevallen."

Vaste medewerkers
Het team Nachtzorg regio Den Bosch is sinds maart actief en de eerste ervaringen zijn positief. Organisatorisch hebben de cliënten weinig gemerkt van de overgang. Enkele cliënten die vaste zorgmomenten hebben, hebben kennis gemaakt met nieuwe medewerkers in het team." Vugts: "Voor hen is het vooral van belang dat we met dit nieuwe team van vaste medewerkers de beste zorg kunnen blijven leveren."

Meer berichten