Kanon op Fort Isabella.
Kanon op Fort Isabella.

Ruim miljoen euro voor Fort Isabella

VUGHT - De provincie Brabant, de gemeenten Den Bosch en Vught, waterschap Aa en Maas en de Isabella Groep investeren samen 1.147.000 euro in het gebied rond Fort Isabella. Met dat geld wordt een brug over het Drongelens Kanaal gebouwd en het buitengebied rond het Vughtse Fort opgeknapt.

Daarmee moet Fort Isabella beter bereikbaar worden, de belevingswaarde groeien en het gebied een forse impuls aan natuur en cultuurhistorie krijgen. Daarbij zetten de maatregelen het fort en omgeving op de kaart als historisch onderdeel van de Zuiderwaterlinie en de Linie 1629. Fort Isabella is een belangrijke schakel in de Brabantse militair-historische linies. Met de brug over het Drongelens kanaal en een pad voor recreatief fiets- en wandelverkeer wordt de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de locatie vergroot. Ook de aanpak van het buitengebied draagt daaraan bij.

Herkenbaar maken
Die aanpak is gericht op het behoud en de ontwikkeling van de natuur en het meer herkenbaar maken van de historische relicten, zoals de ravelijnen en (rijks)monumentale omwalling. Samen met het herstel van de historische verbindingen, zorgen de maatregelen ervoor dat bezoekers een veel beter beeld krijgen van het fort en zijn betekenis als onderdeel van de historisch belangrijke Brabantse linies.

Twee linies samen
Alle vijf samenwerkende partijen betalen mee aan het project. Dat gebeurt in de vorm van subsidie of investeringsbijdragen. De provinciale bijdrage (466.000 euro) is een investering in de Zuidwaterlinie. De bijdragen van Den Bosch (130.000 euro) en Vught (466.000 euro), zijn feitelijk investeringen in zowel de Zuidwaterlinie als de Linie 1629. De twee linies komen hier immers samen. De gemeenten vinden het belangrijk dat er met de brug een knelpunt verdwijnt in de wandel- en fietsroutes in het liniegebied.

Vught is opdrachtgever
De andere partijen die meebetalen zijn de Isabella Groep (eigenaar en ontwikkelaar van het fort) en waterschap Aa en Maas, eigenaar van een deel van het buitengebied. Zij dragen respectievelijk 75.000 euro en 10.000 euro bij. De gemeente Vught is als eigenaar van het gebied verantwoordelijk voor de locatieontwikkeling en treedt daarom, naast investeerder, ook als opdrachtgever op. Een en ander onder voorbehoud dat de Vughtse raad in september instemt met de investering.

Provincie, gemeenten, waterschap en Isabella Groep zijn blij met het resultaat van deze bijzondere collectieve inspanning. Op provinciale schaal geven de investeringen een belangrijke impuls aan een uniek onderdeel van de Brabantse cultuurhistorie. Historie, die op regionale en lokale schaal voor een groot publiek toegankelijk en nog aantrekkelijker wordt.

Meer berichten