Komische Folkloristische Fanfare De Kikvorschen op het Sint-Pietersplein in het Vaticaan, met vooraan de vrouwen in pofferkledij. Foto: Henk van Esch
Komische Folkloristische Fanfare De Kikvorschen op het Sint-Pietersplein in het Vaticaan, met vooraan de vrouwen in pofferkledij. Foto: Henk van Esch (Henk van Esch Fotografie)

Kikvorschen op bezoek bij de Paus

DEN BOSCH - De Komische Folkloristische Fanfare De Kikvorschen hebben in Rome een ontmoeting gehad met Paus Franciscus en hem 'De 'Kikvorschen Das' overhandigd. De pontificale ontmoeting was het hoogtepunt in een reis waarbij De Kikvorschen in het Vaticaan en Rome muzikale verbroedering en Bossche traditie bracht. En daar ging wat schrijfwerk aan vooraf.

De Romereis was een vondst van voorzitter Bertie van den Heuvel en priester Patrick Kluis, die bijstand vonden in dassendrager Erik van Munster en bisschop Gerard de Korte. De bisschop, zijn secretaris, voorganger Antoon Hurkmans en oud-plebaan Antoine Bodar schreven brieven om de Paus voor een bezoek van De Kikvorschen warm te maken. Toen de afspraken gemaakt waren, vertrok het gezelschap naar Italië.

Daar werden De Kikvorschen door emeritus bisschop Hurkmans ontvangen in de Friezenkerk voor de heilige mis. Voorzitter Van den Heuvel bood een meterhoge, groengele kaars aan, speciaal voor de gelegenheid gegoten. Daarna werd onder andere het graf van de enige Nederlandse paus Adrianus VI bezocht. Gewerkt werd er ook: de Kikvorschvrouwen dansten in pofferkledij in een zorgcentrum voor mensen met alzheimer en voor Nederlandse kinderen van wie de ouders in Rome werken. Muzikale uitwisseling was er met de Italiaanse evenknie 'La Frustica' die over en weer uitbundig musiceerden, uitmondend in een spontane gezamenlijke finale en een totale verbroedering.

Toen werd het tijd voor dé ontmoeting. De Kikvorschen musiceerden voor de Sint-Pietersbasiliek. De Zwitserse Garde marcheerde keurig op de muziek naar Paus Franciscus onder zijn baldakijn. de plechtigheid werd er met de Paus handen geschud en kreeg hij 'De Kikvorschen Das' aangeboden. Volgens de Komische Folkloristische Fanfare De Kikvorschen 'een historisch moment in de geschiedenis vanaf 1927'.

Meer berichten