'Meer geld voor spoor Meteren-Boxtel'

REGIO - Den Bosch en drie andere gemeenten aan de noordelijke kant van het spoortracé Meteren-Boxtel (Zaltbommel, West Betuwe, Maasdriel) hebben een brief naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd, waarin ze aandacht vragen voor de voorziene problemen rond het te bouwen spoorproject Meteren-Boxtel. De staatssecretaris heeft 18,5 miljoen euro toegezegd voor maatregelen, maar de gemeenten noemen dat 'verre van toereikend'.

De gemeenten die samen optrekken uitten eerder hun zorgen over de effecten op de gezondheid van omwonenden van het spoor. Dit als de boog Meteren – Boxtel wordt aangelegd en daarmee het aantal goederentreinen fors zal toenemen. Met het bedrag van 18,5 miljoen euro dat nu door de staatssecretaris ter beschikking wordt gesteld, zouden de gemeenten aanvullende maatregelen moeten kunnen nemen. Dat bedrag is veel te laag, schrijven de gemeenten aan het ministerie.

Rijk geeft te weinig
Uit het pijnpuntenonderzoek dat is uitgevoerd door ProRail in opdracht van het ministerie blijkt dat ongeveer 50 miljoen euro nodig is voor de ergste pijnpunten. Uit eigen onderzoek blijkt dat naast het aanpakken van onder andere de stalen bruggen (kosten 15 miljoen), er een geschat bedrag nodig is van 28 miljoen euro voor geluid en 15 miljoen euro voor trillingen. Bij deze bedragen is geen rekening gehouden met aanvullende maatregelen voor de gemeenten ten zuiden van Den Bosch. Het bedrag dat de staatssecretaris in gedachten heeft voor aanvullende maatregelen, namelijk 3,5 miljoen euro, schiet daarmee duidelijk tekort.

Meer onderzoek
De geluidmaatregelen omvatten het vervangen van de houten dwarsliggers door betonnen dwarsliggers (ten noorden van de N322 Zaltbommel) het plaatsen van raildempers aan de spoorstaaf voor delen waar dit nog niet is gedaan, het plaatsen en verhogen van geluidschermen en het plaatsen van een geluidgoten. Voor trillingen is op sommige plaatsen volgens de gemeenten aanvullend onderzoek nodig. Daarnaast plaatsen ze vraagtekens bij de beoordeling van de trillinghinder bij Orthen. Gezien de ernst van trillinghinder op de gezondheid zou volgens de lokale overheid de berekening opnieuw beoordeeld moeten worden.

Nieuwe inzichten
De wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft richtlijnen opgesteld die adviseren om geluidbelasting afkomstig van het spoor te beperken. De effecten van het spoorgeluid leiden tot meer hinder en slaapverstoring dan eerder werd aangenomen. Die nieuwe inzichten zijn volgens de gemeenten niet gebruikt bij het huidige ontwerp-tracébesluit Meteren-Boxtel. Het aantal (ernstig) gehinderden en slaapverstoringen wordt daardoor onderschat, vinden de vier gemeenten.

Als afsluitend standpunt reiken de gemeenten aan dat de Betuweroute beter benut dient te worden, zodat goederentreinen niet door bewoond gebied hoeven te rijden.

Meer berichten