Foto: Shutterstock

Kwartaalcijfers; meer jobs, minder WW, meer huizen

DEN BOSCH - Het aantal banen in Den Bosch is in één jaar met 2.230 gegroeid tot 102.270 banen. Het aantal WW-uitkeringen nam af en het aantal beschikbare koopwoningen steeg. Die conclusies komen naar voren bij de laatste werkgelegenheidscijfers die de gemeente elke drie maanden laat optekenen.

Volgens de gemeente is de toename van de werkgelegenheid de laatste jaren niet zo groot geweest en met 2,2 procent gelijk aan het landelijke gemiddelde. Het aantal bedrijven groeide 8,8 procent naar 14.690 Bossche vestigingen. Die toename bijna twee keer groter dan het landelijke gemiddelde.

Het onderzoek naar de stedelijke economie liet verder zien dat het aantal WW-uitkeringen vorig jaar met 525 is afgenomen. Het aantal bijstandsuitkeringen daalde met bijna 10 procent naar 3.481. Meer mensen kloppen aan bij de Voedselbank. In de laatste week van 2018 deelde de Voedselbank 302 pakketten uit, 266 keer meer dan in 2017.

Verder constateert de gemeente dat de druk op de woningmarkt, hoewel nog steeds hoog, iets lijkt af te nemen. Het aantal woningen dat te koop staat is gestegen en de gemiddelde transactieprijs groeide door naar 308.900 euro. In 2018 zijn er 1.051 nieuwe woningen bij gekomen en 98 woon(zorg)eenheden.

Het complete onderzoek is terug te vinden op de website van de gemeente.

Meer berichten