Voorzitter Rieky vormt samen met secretaris Dona ter Beek en penningmeester Martien Swanenberg het bestuur. Foto: Edith Verhoeven
Voorzitter Rieky vormt samen met secretaris Dona ter Beek en penningmeester Martien Swanenberg het bestuur. Foto: Edith Verhoeven (Foto: Edith Verhoeven)

Goede Doelen Week; handig voor collectant en gever

BERLICUM - In navolging van andere kernen krijgt ook Berlicum en Middelrode een Goede Doelen Week. Van maandag 8 tot en met maandag 15 april komen collectanten aan de deur om de een week eerder afgeleverde envelop op te halen. Hierin zit een brief met álle verzamelde goede doelen op een rij en de mogelijkheid om na het aankruisen ervan een naar eigen invulling financiële bijdrage te doen. Hiermee zijn de verspreide collectes en vele goede doelen in één keer gevangen. Begin maart is er een informatieavond voor alle collectanten.

Door Wendy van Lijssel

Een Goede Doelen Week is geen nieuw fenomeen, maar wel dé oplossing voor het vaak tekort aan collectanten om een heel dorp dicht te leggen en het ongemak voor mensen die wéér iemand aan hun voordeur krijgen met het verzoek om financiële steun. Dat kan van alles zijn. Van het Reumafonds, de Hartstichting, Nierstichting, Nationaal Fonds Kinderhulp en ga zo maar door.

Opstarten is een klus
Om te beginnen is het opzetten van een Goede Doelen Week echter wel een klus, zo weet Rieky Vos uit Berlicum intussen uit ervaring. De Balkumse collecteert al jaren voor het Reumafonds. "Nadat ik hoorde van een Goede Doelen Week ben ik me gaan informeren. Het idee om alle goede doelen waar normaliter verspreid over het jaar voor rond gegaan wordt in één week af te ronden sprak me aan. Omdat er nog niemand mee doende was in Berlicum/Middelrode ben ik er, met hulp van anderen, mee aan de slag gegaan", vertelt ze.

Hulp van koepel
Rieky staat intussen als voorzitter te boek en vormt samen met secretaris Dona ter Beek en penningmeester Martien Swanenberg het bestuur. Het drietal kreeg hulp van overkoepelend orgaan collecteplan dat onder andere hielp met het in kaart brengen van alle in Berlicum collecterende landelijke goede doelen. Deze zijn intussen allemaal benaderd met de vraag of zij willen aansluiten. Door ook alle collectanten bij elkaar te brengen kan wél het hele dorp of in deze eigenlijk twee, want het betreft hier Berlicum en Middelrode, dicht gelegd worden.

Twee keer aanbellen
"Wij hebben ruim 220 collectanten. Dat zijn er dusdanig veel dat zij dadelijk uiteindelijk slechts nog bij vijftien tot twintig adressen langs hoeven te gaan. Twee keer wel te verstaan. Een week voor de collecte moet de envelop persoonlijk afgegeven worden en wordt uitleg gegeven wat de bedoeling is. Een week later worden de enveloppen door diezelfde mensen opgehaald. In elke wijk komt een aanspreekpunt voor de collectant waar de bussen uitgereikt en ingeleverd kunnen worden", legt Rieky uit om te benadrukken: "Er is een speciale informatiebijeenkomst voor collectanten geweest bij Den Durpsherd. Daar is aan hen uitgelegd wat de bedoeling is en konden er ook vragen gesteld worden."

Dan: "We hebben er best veel werk mee gehad, maar we zijn bijna rond. Volgend jaar ligt er gelukkig een draaiboek. Iedereen wordt hier uiteindelijk beter van. Het is gemakkelijk voor collectant en gever."

Meer berichten