Afbeelding ter illustratie
Afbeelding ter illustratie (Foto: TPPR)

Den Bosch valt af; minder overgewicht bij jonge kinderen

DEN BOSCH - GGD Hart voor Brabant, Jeroen Bosch Ziekenhuis en de gemeente Den Bosch werken binnen de proeftuin 'Ketenaanpak overgewicht bij kinderen' samen om overgewicht vanaf jonge leeftijd tegen te gaan en gezinnen te helpen over langere tijd gezondere keuzes te maken. In de afgelopen drie jaar is bij kinderen in de basisschoolleeftijd (5-jarigen en 9-jarigen) een daling van overgewicht te zien. In de pilotwijken van de ketenaanpak is het overgewicht bij 9-jarigen verminderd van 18 procent naar 15 procent.

Centraal in de aanpak staan het in kaart brengen van onderliggende factoren, betrekken van het netwerk en integraal samenwerken. Het aanpakken van leefstijl hoort volgens de samenwerkende partijen in de wijk. Een van de succesfactoren is de brede samenwerking tussen ziekenhuis en professionals in de wijk, van jeugdverpleegkundige tot begeleider sportactiviteiten. In 2019 geven de samenwerkingspartners extra aandacht aan pubers van 13-15 jaar. In deze leeftijdsgroep steeg het overgewicht afgelopen jaar van 15 naar 17 procent. De Lifestyle Challenge daagt jongeren uit in een programma van drie maanden toe te werken naar een obstacle run waar thema's eten, drinken, slapen en ontspanning aan bod komen. Ook wordt voor en met de jongeren de app: Daadkracht! ontwikkeld, die jongeren helpt bij momenten van verleiding.

Centrale zorgverlener
Volgens kinderarts Edgar van Mil speelt bij een kind speelt bijna altijd meer dan alleen ongezond eten of te weinig bewegen. "Het gezin van Shirley, 11 jaar en ernstig overgewicht, heeft bijvoorbeeld ook te maken met echtscheiding, schulden en een ontoereikend sociaal netwerk", legt Van Mil uit. "De kracht van onze aanpak zit in centrale zorgverlening door een GGD jeugdverpleegkundige, in combinatie met het intensief betrekken van het hele sociale en professionele netwerk. Ouders houden de regie, maar kunnen rekenen op ondersteuning op moeilijke momenten, dichtbij in hun eigen omgeving. Mensen leren op eigen kracht betere keuzes maken. Dat leidt tot een duurzaam resultaat."

Kennis gebundeld
Monique van Tilburg, GGD Hart voor Brabant, legt uit dat de proeftuin is afgerond, maar de ketenaanpak wordt doorontwikkeld en uitgebreid binnen 'Samen Gezond 's-Hertogenbosch'. "Het doel is een omgeving te creëren, waar inwoners positief met hun gezondheid omgaan en meer kinderen gezond opgroeien. We vinden het belangrijk onze kennis en ervaring te delen met andere professionals, gemeenten en gezinnen. We hopen dat onze tools meer kinderen gezond helpen opgroeien", vertelt Van Tilburg.

Kennis, ervaring en tools voor strijd tegen overgewicht zijn te vinden op www.proeftuinovergewichtdenbosch.nl.

Meer berichten