Volgens dijkgraaf Lambert Verheijen van waterschap Aa en Maas moeten er de komende periode belangrijke knopen worden doorgehakt. Extra reden dus om op 20 maart ook jouw mening te laten horen.
Volgens dijkgraaf Lambert Verheijen van waterschap Aa en Maas moeten er de komende periode belangrijke knopen worden doorgehakt. Extra reden dus om op 20 maart ook jouw mening te laten horen. (Foto: )

Waterschap; beslis ook mee over belangrijke zaken

DEN BOSCH - Op woensdag 20 maart gaat Nederland weer naar de stembus. Ditmaal voor de Provinciale Staten én het waterschapsbestuur. Het opkomstpercentage bij beide verkiezingen ligt gebruikelijk een stuk lager dan bij die voor de Tweede Kamer. Maar de belangen zijn nu groter dan ooit. Zeker op het gebied van watermanagement. In gesprek met dijkgraaf Lambert Verheijen van waterschap Aa en Maas over de grootste uitdagingen die ons de komende jaren te wachten staan en hoe jouw stem hierin het verschil kan maken!

Door Han van Bodegom

Nederland telt 21 waterschappen. Aa en Maas is één van de vier waterschappen in Brabant met een werkgebied dat zich uitstrekt over 26 gemeenten. Van Den Bosch, Boxmeer, tot Someren. Het waterschap wordt geleid door een algemeen bestuur dat uit politieke partijen bestaat met aan het hoofd de dijkgraaf. De leden van het algemeen bestuur worden grotendeels rechtstreeks gekozen door de inwoners van het gebied van Aa en Maas.

Dijkversteviging of rivierverruiming?
Tot het takenpakket behoort het beheer van dijken, regelen van het waterpeil, de kwaliteit van het water en het zuiveren van afvalwater. Onderwerpen die actueler zijn dan ooit te voren. Volgens Lambert Verheijen, dijkgraaf bij Aa en Maas, staan we dan ook aan de vooravond van belangrijke beslissingen die een directe invloed kunnen hebben op onze leefomgeving: "Het verbeteren van dijken en waterkeringen is daar één van. Dat er iets moet gebeuren, daar zijn we het over eens. Maar wat precies, daar verschillen de meningen nogal over. De ene partij ziet meer in acute dijkversteviging en -verhoging, de andere in rivierverruiming, waardoor de druk op dijken geleidelijk afneemt. Wat de kosten betreft, maakt het niet veel uit, want voor beide maatregelen is alleen al in ons werkgebied een kostenplaatje beraamd tussen de 300 en 400 miljoen euro."

Nóg schoner water
Een ander belangrijk aandachtspunt is het verbeteren van de waterkwaliteit. "In het werkgebied van Aa en Maas ligt het zuiveringsrendement op 90 procent tegen 80 procent landelijk. Toch vinden we dat het water nog schoner moet worden. Dat kan door te investeren in innovatieve waterzuiveringsinstallaties, maar ook door ervoor te zorgen dat er minder te zuiveren valt. Daarin speelt de landbouw, bijvoorbeeld door de uitspoeling van landbouwmest, maar ook de industrie een belangrijke rol. Ook op dit gebied zie je dat de waterschapspartijen verdeeld zijn in een links en een meer rechts kamp", aldus Verheijen.

Groen
Investeren in duurzame energie en in meer groen in de stad zijn volgens hem twee andere topics tijdens de verkiezingen: "Vooral op het gebied van opwekken van duurzame energie valt nog veel winst te behalen. Zo draait op dit moment de Heineken-fabriek in Den Bosch deels op biogas dat afkomstig is uit het slib van onze waterzuiveringscentrales. In 2025 willen wij de volle 100 procent van ons slib gebruiken. Daarnaast onderzoeken wij alternatieve energiebronnen, zoals zonne- en windenergie en het opslaan van warmte uit oppervlakte water, oftewel aquathermie. Dit laatste heeft de toekomst!"

MijnStem
Welke keuzes er uiteindelijk gemaakt gaan worden, dat beslist niet de dijkgraaf, maar het algemeen bestuur dat de kiezers vertegenwoordigt. Vandaar dat het volgens Verheijen zo belangrijk is dat op woensdag 20 maart iedereen de weg naar de stembus maakt: "Het is uiteindelijk jouw belastinggeld, dus beslis mee!" Geen idee welke partij jouw belangen het beste behartigt? Maak dan gebruik van de de online stemhulp www.MijnStem.nl. Nadat je per stelling hebt aangegeven hoe jij dit beoordeelt, ontvangt je een stemadvies speciaal gericht op jouw waterschap.

Meer berichten