Staatssecretaris Mona Keijzer (rechts) reikte de innovatieprijs uit aan de bedenkers van de app, die het concept nu verder gaan ontwikkelen.
Staatssecretaris Mona Keijzer (rechts) reikte de innovatieprijs uit aan de bedenkers van de app, die het concept nu verder gaan ontwikkelen. (Foto: Florence van der Sluijs)

Prijs voor Daadkracht!, interventie voor jongeren met overgewicht

DEN BOSCH - Staatssecretaris Mona Keijzer, Economische Zaken en Klimaat, reikte maandag 21 januari een prijs uit aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis, GGD Hart voor Brabant en IJsfontein voor het concept Daadkracht! Het idee is dat een app in combinatie met begeleiding door een jeugdverpleegkundige (GGD), jongeren met overgewicht en obesitas hulp kan bieden bij momenten van verleiding. Doordat de jongeren zelf de regie houden, vergroot hun inzicht en wilskracht en worden ze optimaal begeleid naar een gezonde levensstijl.

Het project wordt uitgevoerd in het kader van SBIR (Small Business Innovation Research) van het Ministerie van EZK, in de categorie Serious Games: Beter functioneren door betere keuzes.

Het percentage van jongeren tussen 13 en 15 jaar met overgewicht is te hoog in Den Bosch en landelijk. Daarom is samen met de jongeren en hun ouders gekeken wat zij nodig hebben om een gezond gewicht te bereiken. Met IJsfontein is dit doorontwikkeld tot het concept Daadkracht! waarin jongeren zelf de regie nemen en ouders en vrienden kunnen betrekken.

Verleiding weerstaan
De jongere bekijkt met de jeugdverpleegkundige welke momenten voor hem of haar het moeilijkst zijn. Bijvoorbeeld wanneer je je eenzaam voelt, met vrienden in de supermarkt bent, of misschien wel als je huiswerk moet maken. Een kaartspel met locatie-, emotie- en personenkaarten helpt de verleidingen in kaart te brengen. In de app kiest de jongere welke hulp hij het beste kan inzetten om de verleiding te weerstaan. Bijvoorbeeld een spelletje spelen, filmpje bekijken, bellen met je beste vriend(in) of praten met één van je ouders.

Vervolgtraject
De komende periode wordt het concept verder ontwikkeld. Er worden sessies en interviews gehouden met jongeren en experts uit hun omgeving. Op basis van dit onderzoekstraject wordt het concept verder uitgewerkt in een prototype van de app, dat met de doelgroep wordt getest. De resultaten hiervan worden meegenomen in een mogelijk vervolgtraject waarin de app daadwerkelijk ontwikkeld wordt.

Proeftuin
Het initiatief is ontstaan uit de Bossche proeftuin 'Ketenaanpak bij overgewicht bij kinderen'; een samenwerking van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en GGD Hart voor Brabant. Met ontwikkelaar voor interactieve media IJsfontein is het concept Daadkracht! bedacht. Op de website www.proeftuinovergewichtdenbosch.nl zijn kennis, ervaring en tools te vinden die ervoor kunnen zorgen dat meer kinderen met gezond gewicht opgroeien.

Meer berichten