Foto: Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Gemeente werkt rompslomp weg; minder regels, meer dienstverlening

DEN BOSCH - Door te snijden in het aantal regels en procedures te versimpelen wil Den Bosch haar dienstverlening laagdrempeliger en eenvoudiger maken. Dat mes snijdt aan twee kanten: wachttijden worden verkort en werkdruk bij de gemeente daalt.

Een voorbeeld van die versimpeling is de snellere verwerking van een aanvraag voor dagbesteding of begeleiding voor mensen met dementie. Dankzij een proef bij de Wmo lukt dat nu binnen een week. Ook is de gemeente begonnen met het spreiden van indicaties voor de Wmo en Jeugdhulp. Veel herindicaties lopen in december af. Door die te spreiden, wordt zorg aan inwoners op tijd voortgezet en zijn er minder pieken in de werkdruk bij gemeentemedewerkers.

Nieuw dit jaar is ook de Eerste Hulp bij Geldzaken, een loket voor inwoners met vragen op financieel en sociaal juridisch gebied. Dat moet inwoners helpen om hun geldzaken goed op orde te hebben, zonder afspraak en direct contact met een deskundige.

Bij de hercontrole bijzondere bijstand gaat Den Bosch voortaan uit van vertrouwen. Bijstandontvangers met AOW of WAO worden bijvoorbeeld om de 5 jaar gecontroleerd, in plaats van 3 jaar. Klanten hoeven minder bewijsstukken in te leveren. Dat is gemakkelijker voor hen én de gemeente.

Meer berichten