Vlnr: Rob Hulsman, Gerard van den Heuvel, Charlotte Beukeboom, Bianca vd. Sande, Saskia Heijboer en Guus van Woesik tekenen.
Vlnr: Rob Hulsman, Gerard van den Heuvel, Charlotte Beukeboom, Bianca vd. Sande, Saskia Heijboer en Guus van Woesik tekenen. (Foto: Marc Bolsius)

Deal gemaakt voor prettig en passend wonen in Vught

VUGHT - Een kans om de vinger aan de pols te houden en goede afspraken te maken. Zo zien de gemeente Vught, Woonwijze en haar Huurders Belangenvereniging (HBV) de prestatieafspraken die zij gezamenlijk ieder jaar maken. Eind vorig jaar was de ondertekening hiervan én van de samenwerkingsovereenkomst en de grondruilovereenkomst tussen Woonwijze en de gemeente voor de start van de herontwikkeling van de Grote Zeeheldenbuurt.

Twee belangrijke ondertekeningen tussen de gemeente Vught, Woonwijze en haar HBV op één dag. Het was in december eerst de beurt aan de prestatieafspraken voor 2019 die sinds twee jaar volgens de wet jaarlijks gemaakt moeten worden door de drie partijen. Inzet is praktische en werkbare afspraken te maken, met oog voor de ontwikkelingen. Onderwerpen als langer zelfstandig thuis wonen, doorstroming, duurzaamheid, en de omgeving van de woningen komen aan de orde, net als ontmoetingsruimten en wijkpunten. Zo moeten ook in 2019 alle huidige en toekomstige inwoners van Vught prettig en passend kunnen wonen.

Langer thuiswonen
Zo krijgt Vught steeds meer te maken met een kwetsbare doelgroep. Mensen blijven langer zelfstandig wonen. Nu al is 12 procent van de bewoners van Woonwijze 80-plus. Om hen goed te laten wonen, moeten de gemeente en woningcorporatie samen kijken naar praktische en werkbare manieren om te zorgen voor kleine aanpassingen in de woning.

Ontmoeten
Bij ontmoetingsruimten en wijkpunten snijdt het mes aan meerdere kanten. Zo zorgen ze voor een fijne woonomgeving en helpen ze bij het vroegtijdig signaleren van problemen en voorkomen of verzachten ze eenzaamheid. Daarbij brengen ze ook vaak plezier. De gemeente, Woonwijze en de HBV blijven zich hier ook het komende jaar graag voor inzetten. Met dank aan de vele Vughtse vrijwilligers.

Ook de herontwikkeling van de Grote Zeeheldenbuurt heeft een plek in de prestatieafspraken. Hier wordt in 2019 begonnen met de sloop van de oude woningen, het bouwrijpmaken én de nieuwbouw. Om dit ook daadwerkelijk te kunnen doen, werd de samenwerkingsovereenkomst voor de bestemmingsplan procedure en de planuitvoering getekend door de wethouder Heijboer en Charlotte Beukeboom, directeur van Woonwijze.

Meer berichten