Secretaris van Hartje 's-Hertogenbosch Hanneke Welten sprak eerder dit jaar op een bijeenkomst voor centrumondernemers, waar de basis voor een nieuw CWO gelegd werd.
Secretaris van Hartje 's-Hertogenbosch Hanneke Welten sprak eerder dit jaar op een bijeenkomst voor centrumondernemers, waar de basis voor een nieuw CWO gelegd werd. (Foto: Henk van Esch)

Collectief winkelverbod weer van kracht in de binnenstad

DEN BOSCH - Ondernemers in de binnenstad van Den Bosch zijn begin deze maand weer gestart met de Collectieve Winkelontzegging. Daartoe hebben Ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch, de politie, Trigion en Stadstoezicht de handen ineen geslagen. Volgens hen moet Den Bosch comfortabel zijn voor de bezoeker en voor de ondernemer en is veiligheid een vereiste voor dat comfortabele gevoel.

De binnenstad van Den Bosch is in 2009 als één van de eerste steden in Nederland gestart met de Collectieve Winkelontzegging waarbij het mogelijk is overtreders een individuele waarschuwing, winkelverbod of zelfs een collectief winkelverbod uit te reiken. Op die manier is het mogelijk om veelplegers en overlastplegers gerichter aan te pakken en te kunnen weren in de binnenstad.

Doordat de site van het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel in 2016 uit de lucht gegaan is, was het niet meer mogelijk om deze veelplegers te registeren. Deze maand wordt hiermee een nieuw begin gemaakt maar moeten deelnemende ondernemers zich opnieuw aanmelden.

Onveiligheid daalt
In 2010 waren 150 ondernemers aangesloten. De cijfers uit dat jaar, een jaar na de invoering, laten volgens de initiatiefnemers zien dat de Collectieve Winkelontzegging werkt. Het onveiligheidsgevoel onder de ondernemers nam af. Het aantal ondernemers dat zich wel eens onveilig voelde in het eigen bedrijf daalde met 40 procent. Het aantal ondernemers dat zich wel eens onveilig voelde in de directe omgeving van het bedrijf daalde met 62 procent.

Heterdaad
Het aantal winkeldiefstallen nam af, blijkt uit politiecijfers en beoordelingen van ondernemers. Het aantal incidenten van winkeldiefstal nam in die 2 jaar met bijna een derde af. Het aantal ondernemers dat aangeeft slachtoffer te zijn van diefstal daalde met 75 procent. Ondernemers betrapten vaker een (winkel)dief op heterdaad en ondernamen daar vaker actie op. Bijna de helft van de ondernemers hield een dief vast om over te dragen aan de politie. In 2008 deed slechts 15 procent van de ondernemers dit.

Tussen 2008 en 2010 is het aantal incidenten van vernieling met 34 procent afgenomen. Minder ondernemers gaven aan slachtoffer te zijn geworden van vernieling of bekladding van hun gebouw of ander bedrijfsbezit. Ongeveer driekwart van de ondernemers is tevreden over het schoonmaken en repareren van wegdek en straatmeubilair in de omgeving van het bedrijf.

Meer berichten