De werkzaamheden aan de Moerputtenbrug duren naar verwachting tot en met januari 2019. Tijdens de werkzaamheden blijft de Moerputtenbrug gewoon open voor wandelaars.
De werkzaamheden aan de Moerputtenbrug duren naar verwachting tot en met januari 2019. Tijdens de werkzaamheden blijft de Moerputtenbrug gewoon open voor wandelaars. (Foto: )

Moerputtenbrug blijft open tijdens onderhoud

REGIO - Staatsbosbeheer is afgelopen maandag gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de Moerputtenbrug. Aanleiding is regulier onderhoud.

Het voeg- en schilderwerk wordt nagelopen en hersteld. Roosters, bielzen en loopplaten worden onderzocht en indien nodig, vast gezet of vervangen. Brugelementen worden vrij gemaakt van onkruid, blad, graffiti en vuil. Daarbij wordt rekening gehouden met bijzondere muurplanten zoals steenbreekvaren. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met januari. Tijdens de werkzaamheden blijft de Moerputtenbrug opengesteld voor wandelaars.

Onderhoud op kantoordagen
Vanwege onderhoud en restauratie en de daarbij benodigde machines en materieel, kan het voorkomen dat de wandelaar wat hinder ondervindt of dat de brug op enig moment moeilijk begaanbaar is. Hiervoor vraagt Staatsbosbeheer om begrip, maar ook oplettendheid. Middels borden bij de ingangen en rond de brug, worden bezoekers gewezen op de opknapbeurt. Staatsbosbeheer streeft er naar de werkzaamheden te beperken tot kantoordagen.

In 1890 werd de Langstraatspoorlijn 's-Hertogenbosch-Lage Zwaluwe in gebruik genomen, ook wel 'Halve Zolenlijn' genoemd. De Moerputtenbrug is tussen 1881-1890 tot stand gekomen en werd in 1972 gesloten. Deze is sinds 1995 rijksmonument en in beheer bij Staatsbosbeheer. De brug, landhoofden en pijlers zijn in 2002/2003 en vervolgens in 2009/2010 volledig gerestaureerd.
In de Moerputten zijn bijzondere cultuurhistorie en natuur met elkaar verweven. Het gebied ligt op de 'naad van Brabant', de overgang van zand- naar rivierengebied. Hier komt eeuwenoud, mineraalrijk grondwater naar boven. Daardoor vindt je er bijzondere blauwgraslanden met blauwe knoop, Spaanse ruiter, grote pimpernel, moerassprinkhaan en heikikker. De Moerputten is ook de enige locatie in Nederland waar het pimpernelblauwtje voorkomt. Voor de wandelaar zijn er 2 wandelroutes: de geel gemarkeerde 'Bruggenroute' en het blauw gemarkeerde 'Halve zolenpad'.

Meer berichten