Foto: Shutterstock

Begroting is klaar voor de toekomst; samen, duurzaam en vernieuwend

DEN BOSCH - Het Bossche college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor 2019 op een rijtje en weet waar ze in totaal 784 miljoen euro wil uitgeven. Woonlasten voor burgers gaan niet omhoog en het bestuur investeert voor 21 miljoen euro.

Het is de ambitie voor het Bossche gemeentebestuur om duidelijk kleur te geven aan deze bestuursperiode. Daarbij zijn de drie hashtags uit het bestuursakkoord leidend: #samen, #duurzaam en #vernieuwend. Ook het college samen met anderen aan de slag met het opstellen van een agenda. Die moet eraan bijdragen dat Den Bosch blijvend mee kan doen in de 21e eeuw.

Het college van B&W ziet duurzaamheid is één van de grootste opgaven en wil volgend jaar grotere stappen zetten om werk te maken van duurzaamheid, met het opzetten van een speciaal investeringsfonds. Verder wil het bestuur een slimmere en schonere bevoorrading van de binnenstad, elektrische laadpunten en meer fietsgebruik.

Ook wil Den Bosch een sociaal gezicht houden. Zorg moet vereenvoudigd worden en wachtlijsten in de jeugdzorg moeten krimpen. Om mensen duurzaam aan werk te helpen blijft de loonkostensubsidie bestaan.

De hele begroting voor 2019 is te vinden op de website van de gemeente.

Meer berichten