B&W onderzoekt opties voor windmolens; uit welke hoek waait de wind?

DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch wil de mogelijkheden van duurzame energie onderzoeken en kijkt daarvoor naar de polder van Rosmalen. Samen met de gemeente Oss, de provincie en initiatiefnemers met plannen voor windturbines of zonnepanelen wordt de Rosmalense, Lithse en Geffense polder verkent.

De aanpak daarvan wil de gemeente Den Bosch op een open manier doen, met betrokkenheid van bewoners en belanghebbenden. De gemeente wil in 2050 een klimaatneutraal zijn. Initiatiefnemers met plannen voor duurzame energie hebben zich gemeld en hebben de polder tussen Oss en Den Bosch op het oog. Het gemeentebestuur wil kijken op welke manier daar ruimte voor is, of windmolens en zonnevelden in het landschap passen en onder welke voorwaarden die toegestaan worden. De gemeente zegt daarbij te letten op de kwaliteit van landbouw, water, natuur en recreatie.

Sinds de voorbereidingen laat de gemeente weten met bewoners en belanghebbenden in gesprek te willen, bijvoorbeeld met wijk- en dorpsraden. Den Bosch zet in op het maken van een beeld van de toekomst voor dit gebied met zo veel mogelijk waarde voor zo veel mogelijk partijen en bewoners. Het college legt dit voorstel voor een besluit aan de gemeenteraad voor.

Meer berichten