Als blauwalgen zich explosief vermenigvuldigen, spreken we van ‘blauwalgenbloei’. De aangetroffen blauwalgen kunnen dan giftige stoffen afscheiden. Dat kan gezondheidsklachten opleveren.
Als blauwalgen zich explosief vermenigvuldigen, spreken we van ‘blauwalgenbloei’. De aangetroffen blauwalgen kunnen dan giftige stoffen afscheiden. Dat kan gezondheidsklachten opleveren. (Foto: )

Blauwalg aangetroffen in de Zuid-Willemsvaart

DEN BOSCH - Waterschap Aa en Maas en de gemeente Den Bosch hebben blauwalgen aangetroffen in Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. De blauwalgen zijn gezien ter hoogte van sluis nul bij de Hinthamerbrug. Blauwalgen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier.

Daarom adviseert het waterschap om contact met het water in de Zuid-Willemsvaart te vermijden. De gemeente Den Bosch plaatst waarschuwingsborden en waterschap Aa en Maas houdt de situatie in de gaten.

Blauwalgen in het water zijn een hardnekkig probleem. Wanneer de zonintensiteit afneemt en het water weer afkoelt, bijvoorbeeld door regen of wisseling van seizoen, vermindert de hoeveelheid blauwalg. Om te voorkomen dat er later weer blauwalgen komen, kan het waterschap of de gemeente proberen de hoeveelheid voedingsstoffen in het water te verminderen.

Ook het creëren van doorstroming draagt vaak bij aan een mindere belasting van het water met voedingsstoffen en het voorkomen van een explosieve groei van algen. Ook omwonenden kunnen de hoeveelheid voedingstoffen in het water verminderen, door eenden niet of veel minder te voeren en honden niet nabij het water te laten poepen.

Meer berichten