Foto:

Huisvesting voor zwaluwen bij Stadsboerderij Eyghentijds

ROSMALEN - Henk Vennix en Mart van Lierop van de Vogelwerkgroep van IVN 's-Hertogenbosch hebben aan het begin van deze zomer bijna 25 vierkante meter nestgelegenheid voor de huiszwaluwen gebouwd bij Stadsboerderij Eyghentijds in Rosmalen. Bij de kunstnesten staan een paar palen met een draad ertussen en aan de schuur is een informatiepaneel over de Nederlandse zwaluwen opgehangen. Dit project kwam tot stand dankzij de subsidie van het IJsvogelfonds, een fonds van Vogelbescherming Nederland en de Nationale Postcode Loterij. Laat de huiszwaluwen maar komen, de boerenzwaluwen zijn al in de schuren met hun nestjes bezig en de gierzwaluwen gieren over de stadsboerderij.

Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek Nederland hebben dit jaar is uitgeroepen tot Jaar van de Huiszwaluw. Het aantal broedparen van de huiszwaluw is de afgelopen 50 jaar namelijk sterk afgenomen. Vooral in sommige steden is de huiszwaluw nagenoeg verdwenen. De oorzaken voor de achteruitgang hangen waarschijnlijk samen met de afname van vliegende insecten en een gebrek aan geschikte nestlocaties. Daarom is er bij Stadsboerderij Eyghentijds woningbouw gepleegd.

Lange-afstandstrekkers
Huiszwaluwen zijn zomergasten. De winter brengen ze door in Afrika. Jaar na jaar keren ze in april terug naar het plekje waar ze geboren werden om zelf te nestelen. De huiszwaluw bouwt van klei en zand een komvormig nest onder de dakrand. Huiszwaluwen eten enorme hoeveelheden muggen en andere vliegende insecten, die in volle vlucht worden gevangen. Het zijn lange-afstandstrekkers die helemaal naar tropisch en zuidelijk Afrika vliegen om te overwinteren.

Metselen
Hun nesten zijn als kommetjes met een hele kleine invliegopening, tegen een bij voorkeur witte of crème kleurige overstekende dakrand. In de buurt moet er modder, klei of leem te vinden zijn en de aanwezigheid van voldoende insecten in de omgeving is een must. De huiszwaluwen zijn net als de boerenzwaluwen ervaren metselaars. Het mannetje draagt kleine balletjes modder aan waarmee het vrouwtje laagje voor laagje het mest metselt. De binnenzijde wordt afgewerkt met grasjes, pluisjes en veertjes.

Een huiszwaluwenpaar brengt per jaar twee à drie broedsels groot. Per broedsel worden zo'n vier glanzend witte eitjes gelegd. Na 20 dagen worden de jongen geboren, die eerst 3 weken op het nest gevoerd worden. Grote jongen zitten vaak al met de bekjes open in de opening te wachten op eten. Vijanden worden verjaagd met een straal zwaluwpoep. Na het uitvliegen zitten de jongen vaak op een draad, tak of richel om voedsel te bedelen. Jongen uit het eerste nest helpen vaak mee met het grootbrengen van de volgende broedsels.

Meer berichten