Foto: Ymke Jansen

Meer discriminatie gemeld in Oost-Brabant

DEN BOSCH - Het aantal meldingen van discriminatie bij meldpunten in Oost-Brabant is in 2017 met 20 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. De politie registreerde 259 discriminatie-incidenten. De toename bij meldpunten is opmerkelijk, omdat landelijk sprake is van een afname van 1,5 procent.

Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2017, waarin de meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen, registraties door politie en verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens zijn samengebracht. Bij de meldpunten kwamen de meest meldingen binnen uit Eindhoven (85), gevolgd door Den Bosch (44) en Oss (11). Ook in de politiecijfers gaan de meeste registraties over Eindhoven (60), gevolgd door Den Bosch (51) en Helmond (30). De incidenten die door de politie werden geregistreerd speelden zich voornamelijk af in de directe woonomgeving en op de openbare weg, maar ook op sociale media waar openbare berichten met een racistische of anti-islamitische strekking te vinden waren

Het aantal meldingen bij meldpunten van inwoners met een beperking of chronische ziekte is in Oost-Brabant ongeveer gelijk gebleven, terwijl er landelijk een toename is van ruim 40 procent. Handicap/ chronische ziekte is na huidskleur/afkomst de meest gemelde discriminatiegrond in Oost-Brabant. Ook de meeste verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens gingen over deze discriminatiegrond. De meldingen in Oost-Brabant gaan onder andere over een slechtziende man die bij een examen zijn leessoftware niet mag gebruiken en een vrouw met borstkanker van wie het contract niet wordt verlengd.

Meer berichten