Bijzonder zijn de bezoeken aan de molen door schoolkinderen, waarbij in de molen wordt verteld over de techniek; het malen van granen voor het vee, maar vooral het malen van graan tot meel om er brood van te maken. Of pannenkoeken; de sleutel van herkenning.
Bijzonder zijn de bezoeken aan de molen door schoolkinderen, waarbij in de molen wordt verteld over de techniek; het malen van granen voor het vee, maar vooral het malen van graan tot meel om er brood van te maken. Of pannenkoeken; de sleutel van herkenning.
Rosmolen 285 jaar

Standerdmolen Rosmalen en het dorp

ROSMALEN - Vrienden van de Bossche Molens brengt dit jaar op 9 september een boek uit over de Molens van Rosmalen, geschreven door vijf kenners. Als 'warming up' plaatst het Stadsblad in aanloop daarnaartoe een reeks artikelen over de molens, geschreven door een van de vijf auteurs.

De molen heeft voortdurend een rol gespeeld in dorp Rosmalen. Hij was meer dan 285 jaar een trouwe dorpsgenoot, een warme verwelkomer voor een bezoeker en een baken aan de horizon voor hen die het dorp zochten. Zelfs vanaf de A2 zijn de wieken te zien.

Gaaischieten
Een zeer oude traditie is het 'gaaischieten' op de molen door het schuttersgilde. Om te kunnen bepalen wie er voor het komende jaar (soms twee of drie) Koning zou worden in het gilde werd een, meestal houten, vogel opgericht op de bovenste wiek en werd er door kandidaat-koningen geschoten met de kruisboog of later het geweer. Degene die het laatste stuk(-je) van de vogel naar beneden schoot werd dan de nieuwe gildekoning. Het moet op 12 oktober 1818 een feest zijn geweest toen het gilde met 'vliegend vaandel en slaande trom' met hun nieuwe gildekoning Adriaan van Lith, zoon van mulder Dirk van Lith, in optocht door het dorp naar hun gildekamer -plaatselijke herberg- trok.

Wiekentaal
Als er in het dorp feest is of bij bijzondere gebeurtenissen, zoals Koningsdag (april), Nationale Molendag (mei) en Nationale Monumentendag (september), wordt er met 'vlag en wimpel' (zie foto) gedraaid of staat hij 'in de vreugdestand' als signaal dat er iets te vieren is. Maar ook als er minder leuke gebeurtenissen zijn kun je aan de 'rouwstand' van de molen zien dat hij mee treurt. Nog steeds doet Rosmalen aan deze traditie mee en is aan de wat vreemde stand van de wieken te zien dat er iets aan de hand is. Gelukkig staan de wieken vrijwel altijd 'in het kruis' en heeft hij gewoon rust. Molenaars noemen dat 'wiekentaal'.

De laatste 35 jaar is de molen bijna altijd op zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur open voor bezoekers en wordt er, bij voldoende wind, gedraaid. Soms wordt er ook graan (voor de boer) gemalen als er aanbod is. In die jaren hebben ruim 18.000 personen een bezoek gebracht aan onze molen. Daar waren uitschieters bij zoals meer dan 1.500 in 1988 na de grote restauratie; 1.369 in het Nationaal Molenjaar (2007) en bij na 1.000 in 2011. Maar ook 'nul' in 1996, bij de overgang naar de gemeente Den Bosch, toen de molen ten gevolge van opnieuw een grote restauratie ruim een jaar stilstond.

Het boek met meer informatie over de molens van Rosmalen verschijnt in september en is nu in de voorverkoop. De folders zijn te krijgen bij de Read-Shop (Molenhoekpassage) en D'n Omslag (De Driesprong).

Meer berichten