Foto: Audrey Tulkens

Rechtspraak Moord en doodslag in het archief

DEN BOSCH - In maart en april houden het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), Regionaal Archief Tilburg en mr. Erik-Jan Broers (Tilburg Law School, TilburgUniversity) drie lezingen over rechtspraak vanaf de middeleeuwen, getiteld Moord en doodslag in het archief. Lezingencyclus 'ter leering ende vermaeck'.

Het strafrecht behoort tot de meest ingrijpende en meest tot de verbeelding sprekende onderdelen van het recht. Misdaden laten diepe sporen na in een mensenleven, net als de daaropvolgende juridische reacties. Dat was vroeger niet anders dan nu.

Menselijk gezicht
In oude archieven is er veel interessant onderzoeksmateriaal bewaard gebleven, zoals processtukken en vonnisboeken. In het archiefmateriaal is geen abstract recht terug te vinden, maar 'recht met een menselijk gezicht'. Recht dat is toegepast op 'echte' mensen van vlees en bloed die ooit met het strafrecht in aanraking zijn gekomen.

De criminele processen bieden een grote variëteit aan misdaden: van beledigingen, burenruzies en diefstal tot verkrachting, moord en doodslag.

Het doel van deze lezingencyclus is om belangstellenden kennis te laten maken met en inzicht te geven in de rechtsgang van vroeger. Daarbij komt bijvoorbeeld aan bod op welke wijze een strafproces werd gevoerd, de verweermiddelen van de verdachte en de werkzaamheden van de beul.

Strafprocessen
Bij de lezingen komen concrete strafprocessen aan de orde. Ook laten de organisatoren de verschillende soorten archiefstukken zien. Op deze manier wordt niet alleen inzicht verkregen in de strafrechtspraktijk uit voorgaande eeuwen, het is ook een kennismaking met de inwoners van Brabant die zich hebben moeten verantwoorden voor de rechter.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 1 maart per mail aanmelden via info@regionaalarchieftilburg.nl onder vermelding van Moord en doodslag. Inschrijven kan alleen voor de hele cyclus. Deelname is kosteloos. Er is plaats voor 50 deelnemers.

Meer berichten