'Kerststalmeester' Frans Sluijter onderscheiden

DEN BOSCH - Ambassadeur van de Sint-Jan Frans Sluijter heeft vrijdag 2 februari de parochiepenning gekregen, als blijk van dank en waardering voor onder andere zijn jarenlange inzet voor kerststal in de kathedraal.

Sluijter kreeg de penning van plebaan Geertjan van Rossem voor wat de parochie noemt 'zijn langdurige, trouwe, en onbaatzuchtige dienstbetoon'. Frans Sluijter bekleedt sinds een paar jaar de functie van ambassadeur van de Sint-Jan. In die hoedanigheid zorgt hij mede voor een goede representatie van de Sint-Jan naar buiten en een goede gang van zaken binnen de Sint-Jan en wordt er op veelzijdig terrein een beroep op hem gedaan.

Vanaf 1990, ruim 25 jaar lang, helpt Frans mee aan de opbouw van de imposante kerststal, waarvan hij sinds 2008 de coördinator is. Onder aanvoering van Frans Sluijter is de twintigkoppige groep kerststalbouwers in de weer om de kerststal vorm te geven, die elk jaar door tientallen duizenden belangstellenden wordt bezocht.

Daarnaast is Frans sinds 1995 collectant in de Sint-Jan en heeft hij meegewerkt aan de samenstelling van het onlangs verschenen boek over de orgelkast van het 400 jarige Groot-Orgel van de Sint-Jan.

De parochie Heilige Maria & Heilige Johannes dankt Frans die zich 'trouw, loyaal, belangeloos en met grote dienstbaarheid voor de kerkgemeenschap' heeft ingezet.

Meer berichten