Tijdens de tentoonstelling 'Geloven in vriendschap. 700 jaar Zwanenbroeders in 's-Hertogenbosch' is ook deze foto van een bezoek van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik aan het Zwanenbroederhuis te zien.
Tijdens de tentoonstelling 'Geloven in vriendschap. 700 jaar Zwanenbroeders in 's-Hertogenbosch' is ook deze foto van een bezoek van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik aan het Zwanenbroederhuis te zien. (Foto: Lisette Broess)

Tentoonstelling over jubilerende Zwanenbroeders

DEN BOSCH - Het Bossche genootschap 'Illustre Lieve Vrouwe Broederschap' viert dit jaar haar zevenhonderdjarig bestaan. Deze mijlpaal is aanleiding voor de tentoonstelling 'Geloven in vriendschap. 700 jaar Zwanenbroeders in 's-Hertogenbosch' in Het Noordbrabants Museum die op vrijdag 16 februari door koning Willem-Alexander geopend zal worden.

Door Lisette Broess-Croonen

De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap is in 1318 opgericht door een kleine groep katholieken om Maria te vereren. Na de inname van Den Bosch door stadhouder Frederik Hendrik werd de broederschap een oecumenisch genootschap en sindsdien is de helft van het aantal leden katholiek en de andere helft protestant. Sindsdien staat de eenheid en vriendschap tussen christenen centraal. Volgens Regerend Proost Diederik Laman Trip rust de broederschap op vier pijlers: liefdadigheid, behoud en openstellen van cultureel erfgoed, ruimte voor spiritualiteit en het beoefenen van de Broederschap.

De laatste pijler geeft de onderlinge band aan die de leden hebben door samen de andere pijlers invulling te geven. De drie hoogtepunten van het jaar zijn voor de leden het Bezinningsweekend, de Broederdag en de Broederlijke maaltijd. De leden hebben allemaal een familiegeschiedenis die sterk verbonden is met de stad. De geschiedenis van de Broederschap is dan ook al zevenhonderd jaar verweven met die van Den Bosch.

'Echte topstukken'
De tentoonstelling in Het Noordbrabants Museum geeft een overzicht van de geschiedenis van de Broederschap aan de hand van haar belangrijkste kunstvoorwerpen en objecten van verwante broederschappen uit Nederland, België en Duitsland. Volgens conservator Joris Westerink zijn de altaarluiken echte topstukken, evenals de oude koorboeken. "De tentoonstelling is interessant door de kunsthistorische voorwerpen, maar ook door het verhaal van de Broederschappen. Ze hebben allemaal de gesels van de geschiedenis over zich heen gekregen en allemaal gingen ze er anders mee om." Broeder Frank Heerkens Thijssen voegt daar aan toe dat deze Broederschap uniek is door het oecumenische karakter en door de Broederlijke maaltijd die ieder jaar gehouden wordt.

Bootverbinding tussen de locaties
De belangrijkste uitvalsbasis van de Broederschap is het Zwanenbroederhuis, schuin tegenover de Sint Jan. Hier vinden onder andere de vergaderingen plaats. "Het huis is tevens een museum en tijdens de duur van de tentoonstelling is het mogelijk om een combiticket te kopen voor een bezoek aan de tentoonstelling en een rondleiding door ons huis. Er zal ook een speciaal bootje gaan varen tussen beide locaties. Zowel het Zwanenbroederhuis als Het Noordbrabants Museum hebben een hechte band met de stad Den Bosch en versterken elkaar."

Mystiek karakter
De laatste keer dat de Broederschap in de openbaarheid trad, was tweeëntwintig jaar geleden toen koning Willem-Alexander lid werd. "Dat hoort bij het mystieke karakter van de broederschap. We zijn ook bescheiden in de manier waarop we naar buiten treden omdat we uiteindelijk maar een klein clubje mensen zijn. Maar dan wel met een rijke traditie. Nu hebben we de luiken opengezet en dat zullen we wel meer gaan doen. Zo zijn we een film aan het maken over de Broederschap. Dat is een investering in het vastleggen van onze tradities voor de toekomst. We zijn namelijk niet alleen oud, maar ook live and kicking."

Meer berichten