In het Kanaalpark grazen rode geuzen. Dat zijn runderen van Stichting Free Nature die ervoor zorgen dat het park niet helemaal dichtgroeit met bos.
In het Kanaalpark grazen rode geuzen. Dat zijn runderen van Stichting Free Nature die ervoor zorgen dat het park niet helemaal dichtgroeit met bos.

Stichting Eyghentijds neemt beheer Kanaalpark op zich

DEN BOSCH - Eyghentijds, de stichting die de stadsboerderij in het Kanaalpark runt, heeft met de gemeente Den Bosch afgesproken om het beheer van het noordelijk deel van het Kanaalpark en de Koornwaard op zich te nemen.

De stichting werkt daarvoor samen met stichting Free Nature en vereniging Natuurmonumenten. De samenwerking is volgens Den Bosch goed voor de natuur, de ontwikkeling van het Kanaalpark en de betrokkenheid van bewoners. De gemeente levert samen met de provincie een financiële bijdrage voor het opstarten van het beheer. Het is de bedoeling dat de stichting Eyghentijds het beheer en onderhoud over twee jaar geheel zelfstandig uitvoert.

De stichting gaat het beheer betalen met inkomsten uit het gebied zelf. Bijvoorbeeld door het verkopen van wildernisvlees. Ieder jaar worden er kalveren geboren in het natuurgebied. Als er teveel runderen komen, worden er een paar geslacht. De runderen leven in de vrije natuur en krijgen geen onnodige medicijnen. Daardoor is wildernisvlees een uniek en gezond natuurproduct.

Om het beheer te organiseren, gaat de stichting op zoek naar vrijwilligers om die op te leiden tot parkwachters. De parkwachters houden toezicht in het Kanaalpark en op de kudde. Ook geven ze rondleidingen en zijn ze het eerste aanspreekpunt voor bezoekers van het park.

Meer berichten