Foto: ingeborg

Bijna duizend nieuwe Bosschenaren erbij

DEN BOSCH - De bevolking van Den Bosch is vorig jaar met 981 inwoners gegroeid. Volgens de gemeente wonen er op 1 januari 2018 153.452 mensen binnen de gemeentegrenzen. De groei komt vooral omdat er in 2017 meer mensen in Den Bosch zijn komen wonen, dan er vertrokken.

Er zijn vorig jaar 615 personen meer in Den Bosch komen wonen dan weggegaan. Dat vestigingsoverschot is het hoogste in West. Ook in de Binnenstad en De Groote Wielen is de bevolking met zo'n 100 inwoners gegroeid. In De Groote Wielen komt de groei vooral door het relatief hoge aantal geboorten. Per saldo vestigingen zich de meeste mensen uit de gemeenten Nijmegen en Tilburg zich in de gemeente. Vanuit Den Bosch vertrekken relatief veel inwoners naar Sint-Michielsgestel en Vught.

Meeste wijken constant
Sommige wijken hebben een dalend aantal inwoners. Vooral in Maaspoort en Rosmalen noord vertrekken meer bewoners dan dat er zich nieuwe bewoners vestigen. Dat komt voor een deel doordat kinderen uit deze wijk op zich zelf gaan wonen en daarbij (per saldo) de wijk verlaten. In de meeste wijken is de omvang van de bevolking constant.

Relatief meeste kinderen wonen in de wijken De Groote Wielen en Empel; daar ongeveer 35 procent jonger dan 20 jaar. In de wijken Zuidoost en Rosmalen zuid wonen relatief de meeste ouderen; 24 procent is 65 jaar of ouder.

Meer berichten