Logo stadsbladdenbosch.nl


Waterschap onderzoekt de gezondheid van 'onze' vissen

DEN BOSCH - Waterschap Aa en Maas onderzoekt tot en met half augustus de visstand in onder andere de Aa van Gemert tot Den Bosch. Daar bepalen de onderzoekers of de visstand gezond en natuurlijk is. De resultaten van het onderzoek worden naar verwachting begin 2018 bekend gemaakt.

De waterschap beoordeelt de waterkwaliteit op basis van de hoeveelheid en diversiteit aan waterplanten, waterinsecten en vissen in het water. Per type water (sloot of stromend water) kijkt het waterschap of de visstand gezond en natuurlijk is. Ze gebruikt de resultaten voor rapportage, zoals de Europese Kaderrichtlijn Water dat van het waterschap verlangt.

Verder kunnen de onderzoeksresultaten aanleiding zijn om maatregelen te nemen om de waterkwaliteit te verbeteren, zoals het aanleggen van natuurvriendelijke oevers als paaiplaats of opgroeiplaats voor jonge vissen of het aanleggen van vispassages. Het visstand onderzoek wordt elke zes jaar uitgevoerd.

Vissenwelzijn
Tijdens het onderzoek besteden de onderzoekers veel zorg aan het welzijn van de vis. Nadat de vissen met een zegen (groot net) of elektrisch visapparaat en schepnet gevangen zijn, gaan de vissen in tonnen water en bepalen de onderzoekers de soort en de lengte. Vervolgens zetten de onderzoekers de vissen weer terug in het water. Ook kiest Aa en Maas er bewust voor om het onderzoek in het najaar uit te voeren. Dan is kans op vissterfte relatief klein, omdat de watertemperatuur niet te hoog is en het zuurstofgehalte niet te laag.

Reageer als eerste
Meer berichten