Logo stadsbladdenbosch.nl


'Mi general, Empel existe'

EMPEL - Een Spaanse invasie in Oud-Empel. Een groep van veertig militairen in zestiende-eeuws wapentuig trok dinsdag 25 juli door het dorp richting de kapel op de dijk. Niet oorlogszuchtig maar geheel in vrede woonden zij de openluchtmis bij de Mariakapel bij. Tegelijkertijd stonden de Spanjaarden stil bij het Wonder van Empel.

De aanwezigheid van de Spaanse 'troepenmacht' in Empel vindt een meer dan 400 jaar oude verklaring. In de dagen van de Opstand bevond het Spaanse regiment Zamora zich in een lastige positie. Het was 1585 en de Staatse troepen hadden de dijken doorgestoken. Het regiment zat vast op een dijk, omgeven met kolkend Maaswater. Een soldaat vond bij het graven van een schuttersput een beeltenis van de Maagd Maria, op de vooravond van het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen.

De soldaten zagen dit als een teken van God, gingen bidden en kregen nieuwe hoop op redding. En niet onterecht, want onverwachts daalde de temperatuur sterk en begon het hard te vriezen. De Staatse troepen moesten zich terugtrekken naar de Maas. Het water tussen Empel en Den Bosch bevroor en de Spaanse soldaten konden over het ijs naar Den Bosch lopen.

'Empel bestaat'
Dit 'wonder' is in de loop ter tijd min of meer in de vergetelheid verloren gegaan. Totdat 11 jaar geleden plotseling 350 militairen naar Empel kwamen om het Wonder van Empel te herdenken. Een Spaanse luitenant-kolonel was eerder dat jaar in Oud-Empel aan en vroeg zich af waar hij was. Toen men zei dat hij in Empel was en dat er even verderop een kapel stond die bekend stond als 'Het wonder van de Spanjaarden', belde hij opgewonden naar generaal Muro met de woorden: "Mi general, Empel existe!".

De Spaanse herontdekking betekende een doorbraak voor het Wonder van Empel. De route die Spanjaarden in de zestiende eeuw door Europa aflegden is in kaart gebracht, met verschillende stempelplaatsen. Ook de kapel in Oud-Empel is zo'n stempelplaats. Sinds 2007 komen in december Spaanse militairen in hoge orde naar Empel om de Heilige Mis te vieren. Afgelopen december kwamen er 160 Spanjaarden vanuit Toledo, Pontevedra, Madrid, maar ook vanuit Brunssum, Straatsburg, Brussel en Eindhoven.

Niet met lege handen
Vandaar dat maandag 24 en dinsdag 25 juli een Spaanse legermacht in vol, zestiende-eeuws ornaat door de straten van Oud-Empel liepen. Na de Heilige mis die Pastor de Jong samen met een Spaanse priester (con)celebreerde, gaven de Spanjaarden een houtsnijwerk in reliëf op Spaans walnoothout, gemaakt door een zeer vereerde generaal Manuel Romero Carril. Voor het beeld wordt een plaats gezocht in de kerk van Empel.

Het Spaanse leger komt duidelijk niet met lege handen. Eerder zijn twee grote schilderijen van de bekende Spaanse schilder Augusto Ferrer Dalmau als geschenk aan de kerk overhandigd. Het zijn de doeken 'La batalla de Empel' en 'La Virgen de Empel'. Ze hangen in de Heilige Landelinuskerk van Empel bij het in 1950 geschilderde drieluik dat het verhaal vertelt over 'Het Wonder van Empel'.

reageer als eerste
Meer berichten