Logo stadsbladdenbosch.nl


Het unieke natuurgebied met het Provinciehuis op de achtergrond. De provincie financiert het project dat Staatsbosbeheer samen met de gemeente Den Bosch en waterschap De Dommel uitvoert. Aannemer Van Beers Hoogeloon trapt het project af met detectiewerkzaamheden.
Het unieke natuurgebied met het Provinciehuis op de achtergrond. De provincie financiert het project dat Staatsbosbeheer samen met de gemeente Den Bosch en waterschap De Dommel uitvoert. Aannemer Van Beers Hoogeloon trapt het project af met detectiewerkzaamheden.

Operatie voor een natte Bossche Broek

DEN BOSCH - Het Bossche Broek ondergaat de komende jaren een aantal veranderingen. Met de natuur in dit unieke natuurgebied gaat het namelijk niet zo goed. Om de kwaliteit en diversiteit te behouden en verbeteren gaat Staatsbosbeheer vanaf 15 augustus in opdracht van de Provincie Noord-Brabant werkzaamheden uitvoeren.

Als het weer meezit, starten 15 augustus de werkzaamheden. Langs de Singelgrachtweg en een deel van de Sterrebosweg verschijnt een moeraszone. Verder krijgt de kade bij de Singelgracht een afrastering en worden dammen, duikers en stuwen worden aangelegd om het waterpeil te reguleren.

De toegangsdammen langs de Singelgrachtweg verdwijnen en worden vervangen door vier nieuwe dammen met poort. De Donkerhooiweg krijgt deels een laag halfverharding, het andere deel een nieuwe laag zand. Om de noordelijke en zuidelijke watergangen op elkaar aan te sluiten wordt de Singelgrachtweg doorboord met twee duikers.

Droog? Grondwater omhoog
Omdat sommige plekken in het Bossche Broek te droog zijn, laat Rijkswaterstaat laat het grondwater stijgen. Om te voorkomen dat wandelaars natte voeten krijgen, hoogt ze het vervolgens het wandelpad in het noordelijke van de Singelgrachtweg op. Een nieuw wandelpad wordt aangelegd en langs beide paden stroomt straks een watergang.

Staatsbosbeheer waarschuwt wandelaars, fietsers en andere natuurliefhebbers in het Bossche Broek voor overlast tijdens de werkzaamheden, die naar verwachting tot begin oktober duren. Die overlast bestaat vooral uit werkverkeer dat grond en zand aanvoert bij de ingang van het gebied aan de Sterrebosweg. Verder zijn de Donkerhooiweg en de Singelgrachtweg afgesloten op het moment dat daar de werkzaamheden zijn. Om verrassingen te voorkomen worden bezoekers van het Bossche Broek in dat geval met verkeersborden op de hoogte gebracht.

Uniek in Europa
Voordat er gewerkt wordt in het gebied, controleren boswachters de plekken zorgvuldig op bijzondere soorten volgens de regels van Gedragscode Zorgvuldig Natuurbeheer. Het Bossche Broek is namelijk een uniek natuurgebied in Europa en heeft daardoor een Natura 2000-status. Om dit bijzondere natuurgebied nu en in de toekomst te behouden is het nodig om in te grijpen, want het Bossche Broek is tegenwoordig te droog; de natuur heeft meer water nodig. Van oudsher is het Bossche Broek een moerassig gebied met een hoog waterpeil. Om de leefomgeving van de planten en dieren te beschermen, zijn ingrepen nodig.

reageer als eerste
Meer berichten