Logo stadsbladdenbosch.nl


Foto: Google Streetview

Nieuw theater houdt de gemoederen bezig

DEN BOSCH - De gemeenteraad van Den Bosch kreeg 6 juni van de Rekenkamercommissie een reactie op het raadsvoorstel 'Alternatief plan nieuwbouw Theater aan de Parade'. Comité Geen Sloop Wel Cultuur geeft in een persbericht daarop haar reactie.

Door Ad Pijnenburg

Het Comité Geen Sloop Wel Cultuur betuigt in haar persbericht instemming met kritiek van de Rekenkamercommissie. Het concludeert dat B&W aan de raad slechts het 60 miljoen euro nieuwbouwplan aan de Parade verder te ontwikkelen en de twee andere alternatieven buiten beschouwing te laten. Het Comité verlangt dat ook het alternatief van renovatie van het huidige theater verder zal worden ontwikkeld, net zo gelijkwaardig als het alternatieve 60 miljoen euro nieuwbouwplan.

Inmiddels heeft het Comité vernomen, dat de Gemeenteraad op 19 juni 19.30 uur in het Bestuurscentrum een speciale bijeenkomst Informeren en Ontmoeten zal beleggen.

Lees in het Stadsblad van woensdag 14 juni hoe de Rekenkamercommissie denkt over de plannen van een nieuw theater.

Reageer als eerste
Meer berichten